en
en

Rafał Szmytke prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej

19 października Rafał Szmytke pełniący dotychczas obowiązki prezesa POT otrzymał nominację na stanowisko prezesa.

19 października Rafał Szmytke, pełniący dotychczas obowiązki prezesa POT, otrzymał nominację na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Rafał Szmytke jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Ponadto zdobył tytuł Master of Business Administration - Rotterdam School of Management. Obecnie przygotowuje się do otwarcia przewodu doktorskiego w Instytucie Turystyki  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Odbył również wiele szkoleń między innymi w Civil Service College United Kingdom and International Public Service Unit Cabinet United Kingdom w zakresie planowanie strategiczno – biznesowe.

Doświadczenie zdobywał na kierowniczych stanowiskach w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, Ministerstwie Zdrowia i dotychczas jako dyrektor Departament Współpracy Regionalnej w Polskiej Organizacji Turystycznej. Swoją wiedzą wspierał też jako ekspert Program SAPARD – działanie 6, SAPARD PL 07/03  oraz projekt "Turystyka - wspólna sprawa" w ramach programu  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z turystyką związany od lat nie tylko zawodowo, ale także społecznie. Był  między innymi współorganizatorem Ogólnopolskiego Rajdu „Palmiry” a obecnie pełni funkcję przewodniczący Sportowego Centrum Survivalu i Eksploracji. Ma na swoim koncie liczne publikacje, między innymi w: „Turystyka kwalifikowana” czy „Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna”. Odznaczony Nagrodą II stopnia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego za osiągnięcia zawodowe, Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki” a także Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej.

Rafał Szmitke jest instruktorem sportu: lekka atletyka, pływanie, judo, survival, strzelectwo sportowe, samoobrona. Ma patent żeglarza jachtowego, licencję pilota paralotniowego oraz płetwonurek II stopnia CMAS, PADI.


Do góry