en
en

„Przedsiębiorczość szansą rozwoju turystyki”

Urząd Miasta Malborka oraz Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Malborku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy serdecznie zapraszają na panel dyskusyjny „Przedsiębiorczość szansą rozwoju turystyki”.

Urząd Miasta Malborka oraz Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji w


Malborku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy serdecznie zapraszają na


panel dyskusyjny „Przedsiębiorczość szansą rozwoju turystyki”, który odbędzie


się dnia 19.11.2009 o godz. 11.00 w siedzibie Malbork Welcome Center,


Malbork ul. Kościuszki 54

 


Spotkanie, organizowane w ramach Malborskich Dni Przedsiębiorczości, ma na


celu prezentację szeroko pojętej przedsiębiorczości pod kątem zaspokajania


potrzeb ruchu turystycznego. Dyskusję poprowadzą studenci WSG w Malborku


a o przedsiębiorczości wpływającej na rozwój turystyki opowiedzą osoby


związane z branżą.

 

 


Do góry