en
en

"Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki"

rpw_na_stron115 lutego br. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu "Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki" w ramach działania V.1. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Umowa zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Polską Organizacją Turystyczną dotyczy przeprowadzenia kompleksowej, multimedialnej kampanii w zakresie promocji walorów turystycznych Polski wschodniej.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu indywidualnego pt. "Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki" 

 

15 lutego br. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu "Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki" w ramach działania V.1. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Umowa zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Polską Organizacją Turystyczną dotyczy przeprowadzenia kompleksowej, multimedialnej kampanii w zakresie promocji walorów turystycznych Polski wschodniej.

 

Okres realizacji projektu: 2010.01.08 – 2012.10.31.

Wartość dofinansowania: 23 944 117,68 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 20 352 500,00 PLN

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 3 591 617,68 PLN.

W ramach dofinansowania pokrywane są wydatki do 100% wartości całkowitej kosztów kwalifikowanych w projekcie.

 

Więcej informacji o projekcie:
http://www.pot.gov.pl/dzialanie-v-1-po-rpw-projekt-pot/

Do góry