en
en

Promocja Polski Wschodniej

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek

Pięć województw, określanych na potrzeby projektowe Polską Wschodnią: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie, będzie bohaterami kampanii promocyjnej, która rusza pod koniec lipca br. "Celem projektu jest większe zainteresowanie ofertą turystyczną tych terenów a w efekcie wzrost wpływów z gospodarki turystycznej i aktywizacja tego regionu" - mówi Elżbieta Wąsowicz-Zaborek Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

Pani_PrezesPięć województw, określanych na potrzeby projektowe Polską Wschodnią: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie, będzie bohaterami kampanii promocyjnej, która rusza pod koniec lipca br. "Celem projektu jest większe zainteresowanie ofertą turystyczną tych terenów a w efekcie wzrost wpływów z gospodarki turystycznej i aktywizacja tego regionu" - mówi Elżbieta Wąsowicz-Zaborek Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

29 czerwca br. odbyła się prezentacja Projektu, który zakłada rozwój regionów położonych we wschodniej części Polski poprzez turystykę. Polska Organizacja Turystyczna, ktora jest beneficjentem indywidualnego projektu „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki” w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2012 zleciła badania, których celem było wskazanie potencjalnych odbiorców kampanii promocyjnej oraz dostarczenie informacji koniecznych do zaprojektowania i wdrożenia kampanii. Na podstawie Studium Uwarunkowań Atrakcyjności Turystycznej Polski Wschodniej oraz badania jakościowego opinii i postaw wobec potencjału turystycznego Polski Wschodniej zostały zaplanowane działania promocyjne skierowane do turystów Polskich i zagranicznych z Niemiec i Ukrainy.

konferencja

fot. od lewej: Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Sukiennik Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Maciej Berliński Dyrektor Zespołu Projektów Infrastrukturalnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ewa Góralska Przedstawiciel Konsorcjum Pan Media Western Sp. z o.o. i Bimers Sp. z o.o

Małgorzata Wilk-GrzywnaWszystkie działania będą komplementarne z projektami, które już są realizowane przez inne podmioty. Promocja regionu to między innymi znalezienie jego unikalności i pomysł na jej wykorzystanie w kampanii."Świętokrzyskie czaruje" to przykład  takiej kampanii. Przeniesienie pozytywnych skojarzeń przyczyniło się do większej

fot. Małgorzata Wilk-Grzywna Dyrektor Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

rozpoznawalności tego regionu jako ciekawego i magicznego miejsca do wypoczynku.

Promocja walorów turystycznych regionów położonych we wschodniej części Polski ma przede wszystkim przełamać stereotypy w myśleniu o tych województwach. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że Polacy często wykazują się bardzo niskim poziomem wiedzy o tych rejonach – nie wiedzą, co tam się znajduje i co można  robić w czasie wyjazdu, a nawet mają problem z umiejscowieniem tych regionów na mapie Polski. Dlatego kampania wizerunkowa przygotowywana przez Konsorcjum Pan Media Western Sp. z o.o. i Bimers Sp. z o.o, ma pokazać ten region w sposób, który znacząco wpłynie na jego postrzeganie wśród Polaków.

 

Informacja o projekcie POT w ramach Działania V.1 PO RPW:

http://www.pot.gov.pl/dzialanie-v-1-po-rpw-projekt-pot/

 

 


 


Do góry