en
en

Profesjonalna kampania promocyjna dla zdobywcy Złotego Certyfikatu POT

Tegoroczna edycja Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny rozpoczyna się w marcu i przebiegać będzie według nowych zasad regulaminowych. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie etapu regionalnego, który przeprowadzą regionalne organizacje turystyczne oraz nowa kategoria - Złoty Certyfikat POT przyznawany produktom nagrodzonym już wcześniej Certyfikatem.

W pięcioletniej historii konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej wyłaniającego najlepsze produkty turystyczne kapituła przyznała w głosowaniu Certyfikaty już osiemdziesięciu czterem kandydatom do tego prestiżowego lauru. Udział w konkursie był w wielu przypadkach bodźcem do tworzenia wysokiej jakości, konkurencyjnych produktów turystycznych. Proces ich kreacji, rozwój i podnoszenie standardu, scalanie w spójną i innowacyjną ofertę handlową stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed sektorem turystycznym w Polsce.

Tegoroczna edycja konkursu rozpoczyna się w marcu i przebiegać będzie według nowych zasad regulaminowych. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie etapu regionalnego,  który przeprowadzą regionalne organizacje turystyczne oraz nowa kategoria - Złoty Certyfikat POT przyznawany produktom  nagrodzonym  już wcześniej Certyfikatem.  

Nowością jest też niebagatelna nagroda, jaka przypadnie w udziale zdobywcy Złotego Certyfikatu. Będzie nią sfinansowana przez Polską Organizację Turystyczną kompleksowa kampania promocyjna.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa i nagrody w konkursie znajdują się w regulaminie ogólnym.


Do pobrania:

Regulamin Konkursu
Karta zgłoszenia nr 1
Karta zgłoszenia nr 2
Karta zgłoszenia nr 3

 

Do góry