en
en

Prezydent Lech Wałęsa - Ambasadorem Kongresów Polskich

19 listopada odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich. Tegoroczna edycja Gali miała wyjątkowy charakter, gdyż wśród wyłonionych Honorowych Ambasadorów znalazł się Pan Prezydent Lech Wałesa.


Prezydent Lech Wałęsa  - Ambasadorem Kongresów Polskich

 

19 listopada odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich. Tegoroczna edycja Gali miała wyjątkowy charakter, gdyż wśród wyłonionych Honorowych Ambasadorów znalazł się Pan Prezydent Lech Wałesa.


Pan Prezydent RP Lech Wałęsa przyjął zaproszenie Gdańsk Convention Bureau zaangażowania się w rolę Ambasadora Kongresów Polskich z Gdańska.

 

Na Pomorzu, Lech Wałęsa zapoczątkował w sierpniu 1980 roku pokojową rewolucję, dzięki której żyjemy w wolnym i niepodległym państwie. Celem władz miasta i Gdańsk Convention Bureau jest wypromowanie Pomorza jako miejsca organizacji prestiżowych konferencji i kongresów, nadając w ten sposób naszemu regionowi, liderowi demokratycznych przemian, należną mu rangę.

 

Lech Wałęsa  jest jednym z najbardziej znanych Polaków, niekwestionowanym ambasadorem Polski na arenie międzynarodowej. Dlatego też jest ogromnym zaszczytem i wsparciem dla Gdańska, jak i dla Polski, jeśli tak znana osoba wyraża chęć zaangażowania się w rolę Ambasadora Kongresów Polskich z regionu pomorskiego.

 

HONOROWI AMBASADORZY KONGRESÓW POLSKICH 2008

 

 

1.  dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Kierownik Pracowni Biologii Molekularnej Wirusów

Katedra Wirusologii Molekularnej

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG

Uniwersytet Gdański

2. prof. dr hab. Mirosław Dłużniewski

Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, II Wydział Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

3. prof. dr hab. inż. Marek Domański

Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki

Politechnika Poznańska

4. dr hab. med. Marek Jackowski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

5. dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński

prof. nadz. Politechniki Gdańskiej

Wydział Mechaniczny

Katedra Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów

Politechnika Gdańska

6. prof. dr hab. med. Jacek Manitius

Katedra i Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

7. Waldemar Piórek

Warszawska Izba Przedsiębiorców - Prezes

8. dr n. med. Marcin Rawicz

Oddział Anestezjologii Dziecięcej i Intensywnej Terapii Okołooperacyjnej

Akademia Medyczna w Warszawie

9. prof. dr Zygmunt Składanowski

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

10. prof. dr hab. med. Andrzej F. Steciwko

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej oraz Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Akademia Medyczna we Wrocławiu

11. dr Tomasz Studzieniecki

Akademia Morska w Gdyni

12. prof. dr hab. Wojciech Suchorzewski

Przewodniczący Krajowej Rady ds. Autostrad

13. prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

Wydział  Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Politechnika Warszawska

14. prof. dr hab. Jacek Wachowiak

Kierownik II Katedry Pediatrii oraz Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej

Uniwersytet Medyczny in. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15. prof. dr hab. med.  Krystyna de Walden-Gałuszko

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Gdański

16. Lech Wałęsa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

17. Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

18. prof. dr hab. inż. Krzysztof Zawirski

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

Politechnika Poznańska

19. prof. dr hab. n med. Marian Zembala

Śląskie Centrum Chorób Serca

20. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Maria Bandurska-Stankiewicz

Ordynator Oddziału Endokrynologiczny i Diabetologiczny

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

 

 


Do góry