en
en

Prezentacja Projektu "Promujmy Polskę Razem"

Dzięki funduszom unijnym po raz pierwszy będziemy mogli przeprowadzić kompleksowe działania promocyjne zarówno w kraju jak na świecie. Do tej pory zazdrościliśmy innym krajom rozmachu z jakim się promują teraz i my będziemy mogli pokazać Polskę w oryginalny sposób i na tak dużą skalę - mówi Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

17 lutego w hotelu Radisson Blu odbyło się uroczyste rozpoczęcie projektu "Promujmy Polskę Razem" realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną w ramach Działania 6.3 POIG.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów państwowych oraz instytucji, ktore działają na rzecz promocji Polski. Dzięki współpracy tylu podmiotów będzie możliwa kompleksowa promocja polskiej turystyki z wykorzystaniem najnowszych technologii i narzędzi marketingowych.

Zgodnie z osią priorytetową 6.3 POIG projekt ma wspierać i wzmocnić działalność promocyjną Polski we współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz promocji Polski w świecie. Proponowane w projekcie przedsięwzięcia mają stanowić pomoc w intensyfikacji przyjazdów turystów zagranicznych do Polski.

Zaplanowane w ramach projektu działania służą do poprawy międzynarodowej rozpoznawalności Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, mającego do zaoferowania konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości. We wszystkich działaniach wykorzystywane będą nowoczesne, sprawdzone i skuteczne instrumenty promocji i marketingu turystycznego.  

Działania na rynku krajowym mają na celu przede wszystkim podniesienie świadomości Polaków o potencjale turystycznym naszego kraju.

 

Więcej informacji o Projekcie:

http://www.pot.gov.pl/dzialanie-6-3-po-ig-projekt-pot/

 

Do góry