en
en

Prestiżowa nagroda dla Krzysztofa Celucha

RISE_award

The RISE Awards – Recognizing Industry Success and Excellence, to coroczne nagrody przyznawane przez MPI (Meeting Professionals International) – jedną z największych na świecie organizacji skupiającą profesjonalistów przemysłu spotkań, w trzech kategoriach: osiągnięcia organizacyjne, indywidualne osiągnięcia i osiągnięcia społeczności.Kierownik Convention Bureau of Poland, Krzysztof Celuch, zdobył nagrodę MPI RISE w kategorii Young Professional Achievement.

 

RISE_awardThe RISE Awards – Recognizing Industry Success and Excellence, to coroczne nagrody przyznawane przez MPI (Meeting Professionals International) – jedną z największych na świecie organizacji skupiającą profesjonalistów przemysłu spotkań, w trzech kategoriach: osiągnięcia organizacyjne, indywidualne osiągnięcia i osiągnięcia społeczności.

Kierownik Convention Bureau of Poland, Krzysztof Celuch, zdobył nagrodę MPI RISE w kategorii Young Professional Achievement, która przyznawana jest indywidualnie osobie do 30 roku życia z 5-letnim lub mniejszym stażem pracy, za znaczący wkład w rozwój przemysłu spotkań danego regionu.

Wśród najważniejszych działań podejmowanych przez Krzysztofa w celu rozwoju polskiego przemysłu spotkań  należy wymienić: aktywność związaną z promocją Polski na arenie międzynarodowej, kierowanie zespołem Convention Bureau of Poland Polskiej Organizacji Turystycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój działań wzmacniających lokalną branżę spotkań, opracowywanie corocznie wydawanego Raportu „Przemysł Spotkań w Warszawie”, jak również podjęcie starań scharakteryzowania rynku spotkań i wydarzeń w Polsce za rok 2009. Ponadto kierowanie polskim oddziałem MPI Poland Club oraz współtworzenie Komitetu Młodych Liderów stowarzyszenia SITE, a także organizowanie Studenckiej Konferencji Naukowej IMEX-MPI Future Leaders Forum Warsaw. 

Laureaci nagród RISE dołączą do Wspólnoty Honorees MPI, czyli zespołu składającego się z ostatnich zwycięzców i wybitnych członków MPI.


Nagrody zostaną wręczone podczas Światowego Kongresu Edukacji MPI, który odbędzie się  w lipcu 2010 w Vancouver, w Kanadzie.


Szczegółowe informacje o MPI RISE znajdują się na stronie internetowej www.mpiweb.org 

Do góry