en
en

POT Instytucją Wdrażającą Działanie 6.4

W lutym 2008 r. Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki zawarł z Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej umowę w sprawie systemu realizacji Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W lutym 2008 r. Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki zawarł z Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej umowę w sprawie systemu realizacji Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Tym samym POT po raz pierwszy w swojej historii, znalazł się, jako Instytucja Wdrażająca, w wąskim gronie podmiotów uczestniczących w systemie obsługi funduszy strukturalnych w Polsce. Zgodnie z umową POT odpowiedzialny będzie za wydatkowanie 138 mln euro przeznaczonych na inwestycje w atrakcje turystyczne, które mają szanse stać się produktami turystycznymi unikatowymi w skali nie tylko Polski, ale i Europy. W przyszłości będą one ważnymi czynnikami generującymi nowy ruch turystyczny w skali ponadregionalnej, służący dynamicznemu rozwojowi gospodarki, nie tylko w sferze usług turystycznych.

Podpisanie umowy rozpoczyna długi proces wydatkowania funduszy europejskich na inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Następnym krokiem będzie ogłoszony wkrótce otwarty nabór na listę projektów kluczowych, skierowany do wszystkich potencjalnych beneficjentów.

POT za główny cel stawia sobie takie tempo i skuteczność we wdrażaniu zarządzanych przez siebie funduszy, tak aby jak największa ich część  została przeznaczona  na wzbogacenie oferty turystycznej służącej obsłudze turystów, którzy odwiedzą Polskę w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

 


Do góry