en
en

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. promocji Polski za granicą w Karpaczu

270x136_0-MZPP_Karpacz_4.jpg

9 grudnia odbyło się w Karpaczu posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. promocji Polski za granicą z udziałem posłów i senatorów z Parlamentarnego Zespołu ds. Turystyki oraz członków Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Wspólne posiedzenie poświęcone było zagadnieniom związanym z promocją regionu oraz bezpieczeństwem w górach. Przedstawione zostały również zasady komunikowania Marki Polska.

0 MZPP Karpacz 49 grudnia odbyło się w Karpaczu posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. promocji Polski za granicą z udziałem posłów i senatorów z Parlamentarnego Zespołu ds. Turystyki oraz członków Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Wspólne posiedzenie poświęcone było zagadnieniom związanym z promocją regionu oraz bezpieczeństwem w górach. Przedstawione zostały również zasady komunikowania Marki Polska.

- Chyba nie ma lepszego miejsca aby rozmawiać o promocji regionu oraz bezpieczeństwie w górach niż Karpacz – mówi przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. promocji Polski za granicą minister Adam Lipiński podkreślając walory turystyczne miasta spod Śnieżki. Podczas posiedzenia burmistrz miasta Radosław Jęcek przedstawił prezentację poświęconą promocji miasta oraz inwestycjom w infrastrukturę turystyczną, natomiast naczelnik Karkonoskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sławomir Czubak mówił o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w górach. Podczas dyskusji zebrani zgodzili się, że miastach o znacznym natężeniu ruchu turystycznego jakim jest np. Karpacz środki policyjne są niewystarczające.

0 MZPP Karpacz– Moje miasto liczy 5000 mieszkańców i jedynie na taką liczbę zabezpieczone są siły policyjne, a przecież odwiedza je setki tysięcy turystów rocznie – podkreślał burmistrz Radosław Jęcek. Interwencję w tej sprawie u ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedział już minister Adam Lipiński. – W przyszłym tygodniu spotkam się w tej sprawie z ministrem Mariuszem Błaszczakiem – powiedział minister Lipiński.

W posiedzeniu wzięli udział ministrowie w Kancelarii Premiera Adam Lipiński i Paweł Szefernaker oraz przedstawiciele resortów zajmujących się promocją Polski m.in. wiceminister Rozwoju Tadeusz Kościński, wiceminister Sportu i Turystyki Dawid Lasek; posłowie i senatorowie z Parlamentarnego Zespołu ds.Turystyki a także członkowie Rady POT z jej przewodniczącym Janem Korsakiem na czele.

Międzyresortowy Zespół ds.promocji Polski za granicą został powołany przez premier Beatę Szydło kilka miesięcy temu. Jej celem jest koordynacja promocji Polski. Szefem zespołu jest minister w KPRM Adam Lipiński a jego zastępcą wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak.

Parlamentarny Zespół ds.Turystyki powstał na początku roku. Skupia posłów i senatorów zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką turystyki. Przewodniczącym jest poseł Piotr Pyzik (PiS).

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest ustawowym organem POT. W jej skład wchodzą członkowie powoływani przez Ministra Sportu i Turystyki reprezentujących administrację rządową, branże turystyczną oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Przewodniczącym rady jest Jan Korsak.

Do góry