en
en

Polska turystyka zagrożona: konferencja prasowa Polskiej Organizacji Turystycznej

30 października odbyła się konferencja POT dotycząca nowej koncepcji Ministra Gospodarki, która zakłada likwidację Działania 6.3 PO IG "Promocja turystyczna walorów Polski" i odebranie POT pieniędzy unijnych przeznaczonych na promocję turystyki.

30 października odbyła się konferencja POT dotycząca nowej koncepcji Ministra Gospodarki, która zakłada likwidację Działania 6.3 PO IG "Promocja turystyczna walorów Polski" i odebranie POT pieniędzy unijnych przeznaczonych na promocję turystyki.

Nowa koncepcja Ministra Gospodarki Pana Piotra Woźniaka zakładająca połączenie Działania 6.3 PO IG „Promocja Turystyczna walorów Polski” z dotychczasowym Działaniem 6.5 PO IG „Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym” spowoduje nieodwracalne szkody w promocji turystycznej Polski oraz organizacji Mistrzostw Europy w piłce Nożnej EURO 2012. Odebranie POT środków unijnych oznacza również pozbawienie możliwości przeprowadzenia między innymi dużych kampanii reklamowych na międzynarodowych rynkach, badań marketingowych dotyczących ruchu turystycznego a także działań zmierzających do rozwoju systemu informacji turystycznej.

Decyzja Ministra Gospodarki o utworzeniu Działania 6.2 „Promocja gospodarki polskiej” (połączenie 6.3 oraz 6.5) likwiduje Działanie 6.3 i przesuwa fundusze strukturalne przeznaczone na promocję turystyki do gospodarki.

Turystyka należy do gospodarki, ale z punktu widzenia rynków międzynarodowych i krajowego istnieją znaczące różnice pomiędzy turystyką a innymi działami gospodarki, w tym szczególnie w sferze promocji. Promocja turystyki i pozostałych gałęzi gospodarki różni się nie tylko produktem, ale przede wszystkim rynkami docelowymi, grupami odbiorców, ich potrzebami, formami i narzędziami promocji czy kanałami dystrybucji.

W praktyce nie jest możliwe osiągnięcie synergii między promocją gospodarki w rozumieniu MG i promocją turystyki między innymi, dlatego, że:

  • Promocja inwestycji i handlu adresowana jest do zupełnie innego odbiorcy niż promocja destynacji turystycznej.
  • Inwestorów interesuje wielkość i szybkość zwrotu poniesionej przez niego inwestycji (system podatkowy, koszty pracy, etc.).
  • Turystę interesują atrakcje turystyczne, infrastruktura hotelowa, standardy i ceny usług itp.

Połączenie  kampanii promocyjnej kraju, pod kątem zarówno gospodarki jak i turystyki prowadzi do dywergencji celów a tym samym nieskutecznej promocji turystyki polskiej i do obniżenia konkurencyjności turystycznej Polski na międzynarodowych rynkach.

 

 

Do góry