en
en

Podsumowanie kampanii "Piękny Wschód"

konf9 grudnia odbyło się śniadanie prasowe, na kórym zostały podsumowane pierwsze miesiące Kampanii promującej atrakcyjność turystyczną wschodnich regionów Polski. Kompleksowa kampania w zakresie promocji walorów turystycznych województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego rozpoczęła się w lipcu br.

konf

9 grudnia odbyło się śniadanie prasowe, na kórym zostały podsumowane pierwsze miesiące Kampanii promującej atrakcyjność turystyczną wschodnich regionów Polski. Kompleksowa kampania w zakresie promocji walorów turystycznych województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego rozpoczęła się w lipcu br.

„Promocja walorów turystycznych regionów położonych we wschodniej części Polski ma przede wszystkim przełamać stereotypy w myśleniu o tych województwach. Celem projektu jest większe zainteresowanie ofertą turystyczną tych terenów a w efekcie wzrost wpływów z gospodarki turystycznej i aktywizacja tego regionu" - mówi Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Grupa docelowa kampanii obejmuje adresatów w Polsce w wieku 25-59 lat  i jest podzielona na trzy zróżnicowane demograficznie segmenty (liderzy opinii turystycznej poszukujący nowych form wypoczynku, zwolennicy turystyki aktywnej oraz turyści rodzinni). Na rynku Niemieckim i Ukraińskim grupa docelowa obejmuje turystów w wieku 25-35 lat (turyści aktywni). Kampania multimedialna oparta jest m.in. o przekazy telewizyjne, radiowe oraz wieloaspektowe wykorzystanie Internetu, gdzie podstawowym komunikatem dla różnorodnych grup odbiorców – potencjalnych turystów w kraju i za granicą  jest  unikalność tego regionu, która ma przyczynić się do większej rozpoznawalności tego obszaru  jako ciekawego miejsca do wypoczynku oraz zmiany sposobu myślenia o tej części Polski w kontekście turystycznym.

www.pieknywschod.pl

 

Do góry