en
en

Piękny Wschód - promocja wschodnich województw Polski

piekny_wschod_logo_duzeRozpoczęła się pierwsza multimedialna kampania promującą pięć wschodnich województw Polski. W prasie, ineternecie, radiu i telewizji pojawią się reklamy pokazujące atrakcyjność turystyczną województw: warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

 

 

Promocja walorów turystycznych regionów położonych we wschodniej części Polski ma przede wszystkim przełamać stereotypy w myśleniu o tych województwach. Celem projektu “Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki” jest wzrost zainteresowania ofertą turystyczną pięciu województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego,podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Budżet projektu to kwota 23.944.117,68 PLN (na okres styczeń 2010 r. – październik 2012 r.). Dotacja pochodzi z Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 2007-2013.

Kompleksowa kampania w zakresie promocji walorów turystycznych Polski Wschodniej będzie skierowana do turystów krajowych (w tym mieszkańców Polski Wschodniej) i zagranicznych (Niemcy, Ukraina). Działania promocyjne skupią sią na prezentacji wybranych dla poszczególnych województw produktach turystyki aktywnej i specjalistycznej. Prezentowane bedą obszary cenne przyrodniczo, turystyka krajoznawcza, obszary wiejskie oraz turystyka kulinarna.

Zgodnie z harmonogramem, kampania rozpoczyna sie w lipcu 2010r. Jej pierwszym etapem jest uruchomienie strony internetowej www.pieknywschod.pl, która w trakcie kampanii będzie na bieżąco rozwijana i uzupełniana o kolejne funkcjonalności. Ruch na stronie będzie generowany między innymi przez reklamy, startujacej także w lipcu b.r., kampanii radiowej, prasowej i internetowej.

Kampania zostanie wzbogacona działaniami BTL, między innymi konkursami, z których pierwszy, stymulujaąy produkcje materiałów video wsród grupy docelowej, rusza na poczatku sierpnia 2010. Kolejna odsłona kampanii, zapraszająca do turystyki jesiennej i zimowej ruszy we wrześniu 2010. Kampania promująca wschodnią Polskę realizowana będzie jako projekt komplementarny (ale nie konkurencyjny) z innymi projektami promocyjnymi realizowanymi przez Polską

Organizację Turystyczną (w tym z projektem POT z Działania 6.3 PO IG Promujmy Polskę Razem).

 

piekny_wschod_logo_duze

 www.pieknywschod.pl

 

 

Do góry