en
en

Nowy Zarząd FROT

Podczas Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku, w dniach 20-21 marca, przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych podsumowali miniony rok a także wybrali nowy zarząd.

 Podczas Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku, w dniach 20-21 marca, obradowało Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych – członkowie FROT zapoznani zostali z działaniami tego gremium w 2008 roku oraz w pierwszym kwartale 2009 r.


 

Ocena działalności FROT w 2008 roku zawierała analizę prac i osiągnięć pięciu zespołów roboczych POT - ROT, w tym Zespołu Roboczego ds. Informacji Turystycznej i Kodeksu Dobrych Praktyk. Zebrani poinformowani zostali o udziale członków FROT w procesie konsultacji „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008- 2015”, ze szczegółowym określeniem roli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w procesie jej wdrażania oraz  opracowania tabeli gradacji rynków promocji i regionalnych produktów turystycznych.

W ramach obrad Forum ROT przeprowadzone zostały wybory do Zarządu. Prezesem został Wojciech Fedyk, dyrektor Biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.   Wiceprezesem Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Biura ROT Województwa Świętokrzyskiego. W skład Zarządu weszli ponadto: jako sekretarz – Agnieszka Sikorska, dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz dwoje członków: Ewa Przydrożny, dyrektor Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i Zbigniew Frączyk, dyrektor ROT Województwa Łódzkiego.


 

 


Do góry