en
en

Nowoczesna informacja turystyczna

270x136_FIT2016.jpg

Nowoczesna informacja turystyczna była tematem spotkania, które odbyło się 21 listopada w Poznaniu, z mediami członków Zarządu Forum Informacji Turystycznej.Certyfikacja informacji turystycznej i konkurs na najlepsze centrum informacji turystycznej to dwie najważniejsze inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej, prowadzone wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki i służące podnoszeniu jej jakości.

FIT2016Nowoczesna informacja turystyczna była tematem spotkania, które odbyło się 21 listopada w Poznaniu, z mediami członków Zarządu Forum Informacji Turystycznej.Certyfikacja informacji turystycznej i konkurs na najlepsze centrum informacji turystycznej to dwie najważniejsze inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej, prowadzone wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki i służące podnoszeniu jej jakości. Konkurs ma już 11-letnią tradycję, certyfikacja prowadzona jest od 2010 roku. Od 2016 roku obie inicjatywy odbywają się na zmienionych warunkach, szeroko wcześniej konsultowanych zarówno z Zarządem Forum Informacji Turystycznej, jak i Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi.

O tym, czy turysta zechce przedłużyć swój pobyt może zdecydować profesjonalnie prowadzona informacja turystyczna. Punkt „it” to często pierwszy kontakt turysty z danym krajem. Dlatego tak ważne jest zachowanie standardów przy obsłudze, ale również zaangażowanie pracowników, ich wiedza i umiejętność korzystania z nowych technologii.

Certyfikacja nie jest już procesem koncentrującym się na przysłowiowym sprawdzaniu liczby komputerów czy stojaków na materiały, a procesem oceniającym jakość funkcjonalną, również przez pryzmat dokonujących się zmian technologicznych. Certyfikaty nadawane są podmiotom „it” które spełniają oczekiwania turystów i pracują zgodnie z ich potrzebami. Podobne zmiany dokonane zostały w regulaminie trwającego do końca grudnia 2016 r. konkursu
(http://www.pot.gov.pl/dzialania/i/konkursy/najlepsze-centrum-it).

Począwszy od zmiany formuły składania wniosku na formułę online, poprzez wprowadzenie nowych jakościowych kryteriów oceny, a na wprowadzeniu ciekawych nagród dla zwycięzców skończywszy. W czasie Walnego Zgromadzenia Członków Forum Informacji Turystycznej, które odbyło się w dniach 21-22 listopada w Poznaniu podjęto ważną, w kontekście podnoszenia jakości obsługi turystów, kwestię wprowadzenia na rynek nowego zawodu.

FIT2 Broker Turystyczny to projekt Polskiej Organizacji Turystycznej docelowo wdrażany przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach budowania Ram Kwalifikacji Zawodowych w turystyce. – Stawiamy na ludzi, kwalifikacje i wysoką jakość obsługi w połączeniu z nowoczesną technologię i tym wszystkim co nam daje internet - powiedziała Magdalena Ragus, dyrektor Departamnetu e-Informacji w POT. - Projekt szkoleniowy ma szansę także zwrócić uwagę na to jak ważny dla rozwoju turystyki w Polsce jest sprawny, dojrzały system informacji turystycznej - dodała dyrektor Ragus.

Jakie jeszcze działania mające na celu podnoszenie jakości Polskiego Systemu Informacji Turystycznej zostaną podjęte w najbliższym czasie? Zarząd FIT podczas Walnego Zgromadzenia Członków FIT nakreślił ramy na 2017 rok. Wśród kluczowych działań, poza realizacją koncepcji brokera turystycznego, znalazły się m.in. przeprowadzenie badań mystery client wśród punktów „it”, aktualizacja manuala obsługi turystów dla punktów „it” oraz działania szkoleniowe.

Forum Informacji Turystycznej działa przy Polskiej Organizacji Turystycznej od 2003 roku, jako zespół konsultacyjno-doradczy. Zadania FIT obejmują m.in. opracowywanie strategii działania w dziedzinie informacji i promocji turystyki, inicjowanie i realizowanie działań wspierających rozwój turystyki, a także prowadzenie działań edukacyjnych.

Relacje z wydarzenia:

 - w telewizji WTK

FIT TV1 cr

- w radio Merkury

FIT Merkury cr

- w Biuletynie Miejskim Poznania

FIT biuletyn2 cr 

Do góry