en
en

Narzędzia systemu informacji turystycznej i środki promocji

PoprzedniSpis treściNastępny

Narzędzia systemu informacji turystycznej i środki promocji

Podstawowym narzędziem gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych jest Ogólnopolski System Komputerowy INFOTUR.

Do walorów tego systemu należą:

 • Łatwa dostępność
 • Możliwość dystrybucji danych na różnych nośnikach elektronicznych
 • Konsolidacja działań podejmowanych przez regiony w zakresie gromadzenia i wykorzystania danych
 • Możliwość szerokiego wykorzystywania w innych działaniach promocyjnych, a w szczególności:
  • dostarczania branży turystycznej jednolitych baz danych do wykorzystywania w całym kraju, dostępnych także za granicą (w odróżnieniu od lokalnych baz danych wykorzystujących różne platformy programowe, które są dostępne jedynie lokalnie);
  • wprowadzania oraz udostępniania danych obejmujących cały kraj, gromadzonych i przetwarzanych poprzez sieć regionalnych administratorów INFOTURU;
  • powiązania poprzez Internet z innymi bazami regionalnymi o zgodnej platformie programowej (merytorycznej i informatycznej);
  • skoncentrowania wielu baz danych „it” (adresów, linków) łatwych w wyszukiwaniu dzięki wprowadzeniu ich jednolitej klasyfikacji;
  • zaproponowania nowoczesnego i efektywnego narzędzia marketingowego turystyki;
  • szybkiej i pełnej obsługi w centrach „it”, a tym samym sprzyjania: zwiększaniu sprzedaży oferty turystycznej, wydłużaniu sezonów i popularyzacji mniej znanych regionów i produktów turystycznych;
  • dostarczania narzędzi pracy dla: touroperatorów, firm organizujących study tour, gestorów bazy i twórców produktów turystycznych, informacji turystycznej, akwizytorów i innych;
  • możliwość zainstalowania programu przez użytkownika systemu na sprzęcie o niskim standardzie, co pozwala na dostępność niezależnie od posiadanej technologii przez użytkownika.
PoprzedniSpis treściNastępny
Do góry