en
en

Nagroda dla Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej na Ukrainie

POIT w Kijowie otrzymał nagrodę za najlepszą ze wszystkich zagranicznych ośrodków informacyjnych, współpracę z ukraińskimi środkami masowego przekazu w 2008 roku, w zakresie promocji swojego turystycznego kierunku na Ukrainie.

Podczas akcji przeprowadzonej w Kijowie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Turystyczny Press-Club Ukrainy: "Ukraińska turystyka oczyma ukraińskiej prasy", Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Kijowie otrzymał nagrodę za najlepszą ze wszystkich zagranicznych ośrodków informacyjnych współpracę z ukraińskimi środkami masowego przekazu w 2008 roku, w zakresie promocji swojego turystycznego kierunku na Ukrainie.


Akcję przeprowadza się poprzez niezależne ankietowanie 50 ukraińskich dziennikarzy ze wszystkich regionów, którzy aktywnie zajmują się tematyką turystyczną w ukraińskiej prasie telewizji i internecie. Nagrodę odebrał w czasie gali w kijowskim hotelu "Opera" dyrektor naszego ośrodka w Kijowie Włodzimierz Szczurek.

ukraina

Do góry