en
en

Misja gospodarcza do Chin

Polska Organizacja Turystyczna w dniach 12-22 czerwca 2007 r. planuje organizację misji gospodarczej do Chin przy okazji targów ITE w Hong Kongu odbywających się w w dniach 14-17 czerwca br.
Realizacja misji gospodarczej do Chin stanowi kontynuację rozpoczętych przez POT w 2003 r. działań promocyjnych na rynku chińskim. Nasze dotychczasowe doświadczenia oraz doświadczenia branży współpracującej z tym rynkiem pokazują, że Polska staje się coraz chętniej wybieraną przez Chińczyków destynacją podróży zagranicznych. Aktywna promocja Polski, a co za tym idzie intensyfikacja ruchu przyjazdowego do naszego kraju staną się przekonującym argumentem do oragnizacji kolejnej misji gospodarczej do Chin organizowanej przy okazji targów ITE w Hong Kongu odbywających się w dniach 14-17 czerwca 2007r.
 
W oparciu o złożony przez POT wniosek o finansowe wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w wyjazdowej misji gospodarczej do Chin oczekujemy decyzji Ministra Gospodarki o przyznaniu 50% refundacji faktycznie poniesionych kosztów firmom uczestniczącym w projekcie do limitu przedstawionego we wniosku organizatora (POT) tj. 7 500 PLN.
Częściową refundację otrzymają uczestnicy misji, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie. Wnioski należy sporządzić w Generatorze Wniosków (aplikacja dostępna na stronach internetowychwww.eksporter.gov.pl – Targi i misje – Misje krok po kroku – pkt.6 -instrukcja wypełniania wniosku i generator wniosku lub bezpośrednio przez link).
Prosimy o zapoznanie się z punktami 8,9,11 na stronie www.eksporter.gov.pl - misje krok po kroku, gdzie znajdą Państwo informacje na temat załączników wymaganych przy składaniu wniosku oraz formuły ich składania.
Poprawnie wypełnione zgłoszenia stanowić będą podstawę do podpisania umowy o dotację pomiędzy MG a przedsiębiorcą. Formularz umowy o dofinansowanie stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektów – Dz.U.2004 Nr 259, poz.2588. Faktyczna refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowanych nastąpi po zaakceptowaniu przez ministra Gospodarki rozliczenia finansowego, potwierdzającego dokonanie płatności.
 
Uprzejmie informujemy, że wnioski beneficjenta – uczestnika misji muszą być złożone do Kancelarii Ministerstwa Gospodarki najpóźniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem misji tj. w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2007 r.
 
 
Prosimy o wcześniejsze awizowanie Państwa uczestnictwa drogą elektroniczną na adres e-mail: barbara.tutak@pot.gov.pl w terminie do 20.04.2006 r. Po akceptacji przez Ministra projektu do współfinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 POT przekaże MG listę uczestników biorących udział we wspomnianej misji gospodarczej.
            Poniżej do pobrania przykład wypełnionego wniosku beneficjenta (również dostępny na stronie www.eksporter.gov.pl) oraz  wniosek organizatora (POT) złożony do MG w sprawie objęcia dofinansowaniem organizowanej przez nas misji do Chin.
 
            W przypadku wątpliwości i  pytań bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z Panią Barbarą Tutak (tel: 22 536 70 49) lub Panią Emilią Engler (emilia.engler@pot.gov.pl, tel: 22 536 70 54).
 
Do góry