en
en

Majówka w obiektywie - Cudze chwalicie... - konkurs fotograficzny Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs fotograficzny dla wszystkich miłośników fotografowania -amatorów. Zdjęcia musza być wykonane w Polsce podczas najbliższych "długich weekendów majowych" .


 


Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs  otwarty dla wszystkich miłośników fotografowania -amatorów.

 Tematyka konkursu (kategorie):

a.      Aktywny wypoczynek (turystyka rowerowa, piesza, konna, wodna itp.)

b.      Wydarzenia kulturalne i sportowe (koncerty, festiwale, wystawy, imprezy sportowe)

c.       Pejzaże

 

Zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu wyłącznie podczas „długich weekendów majowych” 2008 (1-4 maja br. i 22-25 maja br.) wyłącznie w Polsce.


Konkursowe prace należy nadsyłać do godz. 17.00 - 10 czerwca 2008 roku w usztywnionych kopertach na adres: Polska Organizacja Turystyczna, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, (decyduje data stempla pocztowego)

Regulamin

Karta zgłoszenia

Do góry