en
en

Konkurs na najlepsze centrum "it" rozstrzygnięty

W czasie Gali z okazji z okazji 45-lecia funkcjonowania struktur informacji turystycznej w Polsce zostały wręczone statuetki laureatom konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej w 2008 roku.

Kapituła konkursowa w składzie:

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – Wiceprezes POT - przewodniczący

Jacek Olszewski – Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej,

Jacek Idzikowski - Departament Informacji Turystycznej POT - sekretarz,

stwierdziła, iż na konkurs nadesłano ogółem 17 zgłoszeń centrów informacji turystycznej w trzech kategoriach.

 W głosowaniu jawnym Komisja Konkursowa wybrała laureatów IV edycji konkursu:

I. Kategoria: w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców

1 miejsce – Informacja Turystyczna w Koronowie

2 miejsce – Informacja Turystyczna w Wadowicach

3 miejsce – Informacja Turystyczna we Włodawie

II. Kategoria: w miastach poniżej 75 000 mieszkańców

1 miejsce - Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie

2 miejsce – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

3 miejsce – Centrum Turystyki w Malborku

III. Kategoria: w miastach powyżej 75 000 mieszkańców

1 miejsce – Tarnowskie Centrum Informacji

2 miejsce – Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej

3 miejsce – Warszawska Informacja Turystyczna

Laureaci konkursu przez trzy kolejne lata mogą korzystać z logo "Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej Laureat konkursu 2008". Logo może być wykorzystywane w wydawnictwach, na stronach internetowych itp.


Podziękowanie za wkład w rozwój struktur informacji turystycznej w Polsce otrzymały następujące ososby:

 

  1. Manfred Białk – wieloletni pracownik i społecznik IT w Gdańsku
  2. Jolanta Budzyńska – wieloletni pracownik i społecznik IT we Wrocławiu
  3. Stanisław Kruk-Ołpiński – wieloletni pracownik i społecznik IT we Wrocławiu
  4. Katarzyna Motławska – z nowym rokiem odchodzi na emeryturę Toruń
  5. Jadwiga Pawlak – wieloletni pracownik i społecznik IT w Bydgoszczy
  6. Jan Paweł Piotrowski – budowniczy struktur IT w Polsce w COIT, PAPT
  7. Stanisław Turski – wieloletni pracownik i społecznik IT w Lublinie
  8. Elżbieta Zawadzka – ROTW-M – budowa struktur IT w województwie


it


Za wybitne osiągnięcia w rozwoju informacji turystycznej zostały wyróżnione:


Ryszard Bonisławski – Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

Sabina Bugaj - Biuro Informacji Turystycznej w Szczyrku

Wojciech Dziąbek - Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miejski w Zawierciu

Ewa Felikowska- Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie

Małgorzata Furmanek - Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie

Krystyna Goleń - Punkt Informacji Miejskiej w Krakowie

Grzegorz Jania - Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku Białej

Barbara Jaskólska-Różycka - Jeleniogórskie Centrum Informacji Turystycznej i Edukacji Regionalnej

Iwona Juchniewicz - Informacja Turystyczna w Łebie

Bożena Kawałek - Centrum Informacji Turystycznej we Wrocławiu

Robert Kempa - Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Marek Kraszewski - Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej - Agencja „MUFA”

Irmina Leoszewska - Miejska Informacja Turystyczna w Gdyni

Monika Łobza - Centrum Informacji Turystycznej Ziemia Słupska

Magdalena Marszałkowska - Centrum Turystyki w Malborku

Katarzyna Mazanowicz - Gdańska Organizacja Turystyczna – Centrum Informacji Turystycznej

Katarzyna Motławska – Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu

Marcin Pałach – Tarnowskie Centrum Informacji

Małgorzata Rafał - Centrum Informacji Turystycznej – Biała Podlaska

Mirosław Ratajski - Centrum Informacji Turystycznej PTTK w Piotrkowie Trybunalskim

Stanisław Sikora - Gdańska Informacja Turystyczna PTTK

Agnieszka Sobańska - Włocławska Informacja Turystyczna

Stanisław Turski – Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej

Jarosław Wnorowski – Zielonogórskie Centrum Informacji Turystycznej

Piotr Wyrobiec – Informacja Turystyczna przy Wadowickim Centrum Kultury

Zofia Wywrotka - Punkt Informacji Turystycznej przy Lokalnej Organizacji Turystycznej  Roztocze

 

it1 


Do góry