en
en

Konkurs na dyrektorów POIT

Polska Oranizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów polskich ośrodków informacji turystycznej (POIT) z siedzibami w Berlinie, Kijowie, Londynie, Moskwie, Nowym Jorku, Rzymie, Tokio, Wiedniu.
Kandydaci powinni się legitymować:
1.      Obywatelstwem polskim
2.      Biegłą  znajomością języka właściwego dla kraju urzędowania, tj.:  
 • POIT w Berlinie: niemiecki
 • POIT w Kijowie: ukraiński/rosyjski
 • POIT w Londynie: angielski
 • POIT w Moskwie: rosyjski
 • POIT w Nowym Jorku: angielski
 • POIT w Rzymie: włoski
 • POIT w Tokio: japoński
 • POIT w Wiedniu: niemiecki
w mowie i w piśmie potwierdzoną właściwymi dokumentami, zgodnie z art. 32 ustawy o usługach turystycznych.
3.      Znajomością języka angielskiego
4.      Znajomością realiów kraju urzędowania
5.      Ukończeniem studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym
6.      Prawem jazdy, co najmniej kategorii „B”
7.      Wiedzą o gospodarce turystycznej popartą udokumentowanym  doświadczeniem w marketingu i turystyce
8.      Znajomość pakietu MS Office oraz Internetu
Równocześnie wskazane byłoby doświadczenie w zarządzaniu personelem.
 
 
 
Do zadań dyrektora należeć będzie promocja Polski w dziedzinie turystyki na rynku działania właściwego POIT.
 
Oferty zawierające:
 • kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem oraz CV
 • zaświadczenie o niekaralności ( Krajowy Rejestr Karny)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy, wystawione przez lekarza z uprawnieniami do przeprowadzania badań profilaktycznych
 • kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, spełniających warunki określone w punktach 1, 2, 5, 6, 7
 • zarys koncepcji promocji Polski w dziedzinie turystyki na rynku działania właściwego POIT
 
należy składać w kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora – POIT……….. (podać właściwy)” w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2007 roku (liczy się data wpływu na dziennik podawczy), w siedzibie
 
Polskiej Organizacji Turystycznej
ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, kadry
00-613 Warszawa
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:
 • POIT w Berlinie                    - 01 czerwca 2007 r.
 • POIT w Kijowie                     - 01 czerwca 2007 r.
 • POIT w Londynie                  - 01 kwietnia 2007 r.
 • POIT w Moskwie                   - 01 września 2007 r.
 • POIT w Nowym Jorku            - 01 maja 2007 r.
 • POIT w Rzymie                     - 01 maja 2007 r.
 • POIT w Tokio                        - 01 czerwca  2007 r.
 • POIT w Wiedniu                     - 01 maja  2007 r.
 
 
 
Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych zarekomenduje Prezesowi POT kandydatów na stanowiska dyrektorów POIT z siedzibami w: Berlinie,  Kijowie, Londynie,  Moskwie, Nowym Jorku, Rzymie, Tokio, Wiedniu.
O terminie rozmów i wynikach postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 
 
Ponadto uprzejmie prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw nr 133, poz. 883) i późniejszymi nowelizacjami”.
Do góry