en
en

Konkurs fotograficzny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK „Polska nieznana“

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłaszają wspólnie konkurs fotograficzny, którego zamierzeniem jest rozwijanie zainteresowań i popularyzacja ochrony zabytków wspólnej Europy, pokazanie najpiękniejszych miejsc i celów wycieczkowych w Polsce związanych z historią i kulturą kraju i z relacjami polsko-niemieckimi, poznanie osiągnięć Fundacji Polsko - Niemieckiej w XX lecie jej istnienia oraz rozwijanie wraŜliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych. Termin przyjmowania prac: 15 września 2010 roku.

Dalsze informacje o konkursie znajdą Państwo pod linkiem:
fwpn.org.pl/?&lng=pl

Do góry