en
en

Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy

270x136_widnica99.png

12 października rozpoczyna się Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy. Przez trzy dni eksperci turystyczni będą dyskutować nad rozwojem i promocją turystyki w Polsce. Polską Organizację Turystyczną będą reprezentować: prezes dr Wojciech Fedyk oraz wiceprezes dr Bartłomiej Walas. Kongres skierowany jest do: przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń turystycznych; szefów organizacji samorządowych i gospodarczych; fundacji, organizacji pożytku publicznego, organizacji obywatelskich; firm świadczących usługi lub oferujących produkty dla sektora turystycznego; prezydentów, burmistrzów, wójtów, szefów odpowiednich wydziałów w urzędach samorządowych, jak np. turystyka, promocja i kultura.

świdnica9912 października rozpoczyna się Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy. Przez trzy dni eksperci turystyczni będą dyskutować nad rozwojem i promocją turystyki w Polsce. Polską Organizację Turystyczną będą reprezentować: prezes dr Wojciech Fedyk oraz wiceprezes dr Bartłomiej Walas.

Kongres skierowany jest do: przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń turystycznych; szefów organizacji samorządowych i gospodarczych; fundacji, organizacji pożytku publicznego, organizacji obywatelskich; firm świadczących usługi lub oferujących produkty dla sektora turystycznego; prezydentów, burmistrzów, wójtów, szefów odpowiednich wydziałów w urzędach samorządowych, jak np. turystyka, promocja i kultura.

Cele Kongresu Turystyki Polskiej:
• wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju polskiej turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej
i wykonawczej,
• dokonanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce,
• stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi
i organizacjami branżowymi, umożliwiającej integrację środowisk działających na rzecz turystyki,
• ocena konkurencyjności sektora usług turystycznych w Polsce w ujęciu międzynarodowym,
• debata nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką w ujęciu globalnym,
• wskazanie determinant konkurencyjności gospodarki turystycznej: rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, struktura organizacyjna sektora, inne czynniki oraz korelacja ewolucji sektora turystycznego z rządowym Programem Rozwoju Turystyki do 2020 r.

Do pobrania: Program - Świdnica 2016

Do góry