en
en

Konferencje regionalne Polskiej Organizacji Turystycznej

W pierwszej dekadzie czerwca odbyły się trzy konferencje regionalne, których celem było zintensyfikowanie rozwoju i promocji polskiej turystyki w województwach: lubelskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

W pierwszej dekadzie czerwca odbyły się trzy konferencje regionalne, których celem było zintensyfikowanie rozwoju i promocji polskiej turystyki w województwach: lubelskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

 

Konferencje toczyły się z udziałem wojewódzkich władz samorządowych, regionalnych, Polskiej Organizacji Turystycznej i Ministerstwa Sportu i Turystyki. W czasie konferencji podpisano  między innymi listy intencyjne pomiędzy POT i regionalnymi organizacjami turystycznymi, które stanowią obustronną deklarację chęci i  zaangażowania na zasadzie opiniowania, współpracy merytorycznej oraz finansowej w zakresie:

  • Poprawy pozycji konkurencyjnej polskiej oferty turystycznej na rynkach zagranicznych i krajowych, w tym realizacji kampanii promocyjnych o charakterze wizerunkowym i promocyjnym. 
  • Prowadzenia monitorowania rynków.
  • Rozszerzenia atrakcyjnego wizerunku produktów turystycznych Polski poprzez działania marketingowe.
  • Stworzenia sprawnego i efektywnego systemu informacji turystycznej w Polsce.
  • Transferu wiedzy pomiędzy podmiotami rynku turystycznego oraz okołoturystycznego na rzecz rozwoju produktów i destynacji turystycznych, w tym podnoszenia poziomu jakości i efektywności usług turystycznych.


Więcej o konferencjach regionalnych można dowiedzieć się z Aktualności Turystycznych.

 

http://aktualnosciturystyczne.pl/x0kid_kategoria/listy-intencyjne-o-wspo142pracy-z-pot?page_number=1


Do góry