en
en

Konferencja regionalna w województwie zachodniopomorskim

18 marca 2009 roku odbyła się w Szczecinie druga w tym roku konferencja regionalna z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 18 marca 2009 roku odbyła się w Szczecinie druga w tym roku konferencja regionalna z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki – Pani Podsekretarz Stanu Katarzyny Sobierajskiej, Polskiej Organizacji Turystycznej – Pani Wiceprezes dr Elżbiety Wąsowicz-Zaborek, Pana Wicedyrektora Cezarego Molskiego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Prezesa Waldemara Miśko, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego – Pana Marszałka Wiesława Husejko oraz Urzędu Miasta Szczecin – Pana Prezydenta Piotra Krzystka i Pana Wiceprezydenta Tomasza Jarmolińskiego.
Województwo Zachodniopomorskie było kolejnym województwem, w którym nie tylko zaprezentowano i omówiono działania wynikające z krajowych dokumentów strategicznych turystyki, ale także zaproszono do współpracy środowisko turystyki w ramach projektów regionalnych oraz krajowych. Podczas spotkania podpisano także list intencyjny pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie wspólnej realizacji działań wynikających z „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015” oraz „Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”, w perspektywie roku 2015.

Do góry