en
en

Konferencja prasowa Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała 16 stycznia konferencję prasową „Podsumowanie 2006 roku. Plan promocji turystyki polskiej w 2007 roku.”

Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała 16 stycznia konferencję prasową „Podsumowanie 2006 roku. Plan promocji turystyki polskiej w 2007 roku.”

Konferencja odbyła się 16 stycznia o godzinie 11.30 w Sali nr 1 w budynku Tower Oxford przy
ul. Chałubińskiego 8 (wejście od ul. Nowogrodzkiej).

Tematem konferencji były między innymi:

1. Zrealizowane przez POT zadania w 2006 roku

  • działania na rynku krajowym,
  • udział w ważnych wydarzeniach promocyjnych za granicą,
  • przygotowanie do roli instytucji wdrażającej Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym oraz Beneficjenta Działania 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG).


2. Tendencje w turystyce przyjazdowej do Polski w 2006 roku i prognoza
na 2007 rok.


3. Realizacja projektów i programów wspierających rozwój infrastruktury przemysłu turystycznego w ramach działalności
PART w 2006 roku.


4. Plany i prognozy na 2007 rok.

Do góry