en
en

Konferencja prasowa dotycząca konkursów Polskiej Organizacji Turystycznej - „EDEN” oraz „Najlepszy Produkt Turystyczny".

23 marca w Arkadach Kubickiego, odbyła się konferencja Polskiej Organizacji Turystycznej dotycząca rewitalizacji nieznanych atrakcji i obiektów turystycznych w Polsce, związana z inauguracją konkursów wyłaniających nie odkryte turystyczne miejsca w naszym kraju. Konkursy, a właściwie ich tematyka są doskonałym pretekstem do współpracy i zapraszania nowych partnerów do realizacji projektów traktujących turystykę w sposób holistyczny. Jak co roku Polska Organizacja Turystyczna organizuje dwa najważniejsze konkursy: „EDEN” oraz „Na Najlepszy Produkt Turystyczny" – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

23 marca w Arkadach Kubickiego, odbyła się konferencja Polskiej Organizacji Turystycznej dotycząca rewitalizacji nieznanych atrakcji i obiektów turystycznych w Polsce, związana z inauguracją konkursów wyłaniających nie odkryte turystyczne miejsca w naszym kraju. Konkursy, a właściwie ich tematyka są doskonałym pretekstem do współpracy i zapraszania nowych partnerów do realizacji projektów traktujących turystykę w sposób holistyczny. Jak co roku Polska Organizacja Turystyczna organizuje dwa najważniejsze konkursy: „EDEN” oraz „Na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

Prelegentami na konferencji byli: Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Maria Napiórkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystki, Marek Piwowarski, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nabrzeża Wisły, Bartosz Skaldawski Kierownik Działu Strategii Zarządzania Dziedzictwem, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Cezary Molski, Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej.

EDEN jest projektem – w którym uczestniczy 25 krajów z Unii Europejskiej oraz Państw stowarzyszonych. Polska Organizacja Turystyczna jest koordynatorem krajowej edycji konkursu od 2009 roku. Jednak Eden to nie tylko konkurs, to także platforma współpracy i wymiany doświadczeń oraz sposób na poznanie najlepszych europejskich przykładów równowagi i połączenia różnorodnych form turystyki z nowoczesnymi i skutecznymi sposobami zarządzania.

W tym roku tematem przewodnim konkursu EDEN jest rewitalizacja miejsc i obiektów na cele turystyczne, dlatego udział w nim mogą wziąć te destynacje, które wykorzystują potencjał obszarów zrewitalizowanych, gdzie rozwój turystyki współgra w sposób zrównoważony z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkańców.

Kolejnym konkursem Polskiej Organizacji Turystycznej jest Najlepszy Produkt Turystyczny, który ma charakter promocyjny. Dzięki niemu produkty turystyczne zyskują  w sensie marketingowym a także odbiorze społecznym otwierającym nagrodzonym dostęp do wielokierunkowych działań w kraju i za granicą.

Zgodnie z regulaminem każda Regionalna Organizacja Turystyczna może zgłosić maksymalnie trzy produkty turystyczne do finału ogólnopolskiego oraz jeden produkt do Złotego Certyfikatu.

Do góry