en
en

Konferencja inaugurująca kampanię promocyjną projektu „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki” w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”

29 czerwca 2010 roku  o godz. 12.00 w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie odbędzie się organizowana przez Polską Organizację Turystyczną konferencja inaugurująca rozpoczęcie realizacji drugiego komponentu projektu „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki" w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 

29 czerwca 2010 roku  o godz. 12.00 w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie odbędzie się organizowana przez Polską Organizację Turystyczną konferencja inaugurująca rozpoczęcie realizacji drugiego komponentu projektu „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki" w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Projekt realizowany przez Polską Organizację Turystyczną składa się z dwóch komponentów. Do tej pory zrealizowano pierwszy komponent, w ramach którego, opracowano Studium Uwarunkowań Atrakcyjności Turystycznej Polski Wschodniej. Integralną część komponentu stanowiło także Badanie jakościowe opinii i postaw wobec potencjału turystycznego Polski Wschodniej.

W drugim, kluczowym komponencie projektu przewidziano multimedialną kampanię promocyjną Polski Wschodniej, opartą m.in. o przekazy telewizyjne, radiowe oraz wieloaspektowe wykorzystanie Internetu. Podstawowym komunikatem dla różnorodnych grup odbiorców – potencjalnych turystów w kraju i za granicą będzie pokazanie turystycznego makroregionu 5 województw jako miejsca atrakcyjnego do wypoczynku.


W konferencji udział wezmą przedstawiciele najważniejszych instytucji i podmiotów związanych z przygotowaniem i realizacją projektu na szczeblu krajowym i regionalnym.

 

 

Do góry