en
en

Kolejne gwiazdki "it" w województwie podlaskim

270x136_it2.jpg

20 września 2016 roku w ramach Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Białymstoku odbyło się Uroczyste wręczenie certyfikatów punktom informacji turystycznych. W uroczystości wziął udział dr Wojciech Fedyk, prezes POT.

it220 września 2016 roku w ramach Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów punktom informacji turystycznych. W uroczystości wziął udział dr Wojciech Fedyk, prezes POT.

W województwie podlaskim proces certyfikacji punktów prowadzony jest od 2010 roku. Do pierwszego procesu certyfikacji w 2010 roku zgłosiło się 18 jednostek IT. Po 6 latach, w roku 2016 jest ich aż 32. To efekt wieloletnich działań PROT w zakresie rozwoju Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej poprzez realizację projektów i organizacji szkoleń dedykowanym punktom IT.

Celem przeprowadzanej od 6 lat wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną certyfikacji jest przede wszystkim potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej, a także stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

W województwie podlaskim powołana została Regionalna Komisja Certyfikacyjna, w której uczestniczyli:

1. Sylwia Grudzińska – Przewodnicząca Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, Dyrektor Biura Podlaskiego ROT-u

2. Paulina Januszko – Specjalista ds. Informacji Turystycznej, PROT

3. Agnieszka Godlewska – Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, UMWP

4. Katarzyna Pierwienis – Dyrektor Biura RO PTTK Białystok;

5. Beata Chełmicka-Bordzio – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Suwałkach, Członek Zarządu Suwalskiej OT

6. Romuald Ziółkowski – Prodziekan ds. studentów niestacjonarnych i promocji Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Regionalna Komisja Certyfikacyjna miała za zdanie ocenić funkcjonowanie punków w województwie. Punkty, które zgłosiły się po raz pierwszy, oraz którym planowano zmienić kategorię były weryfikowane w terenie.

Przy weryfikacji w terenie szczególną uwagę zwrócono na:

- kwalifikacje pracowników IT;

- oznakowanie podmiotów IT;

- dostęp do informacji non- stop;

- dostęp IT dla osób niepełnosprawnych;

- dostęp do Internetu;

- świadczenie dodatkowych usług;

- prowadzenie statystyk ruchu turystycznego;

- udział w badaniach ankietowych przeznaczonych dla turystów, organizowanych przez Podlaską ROT oraz Politechnikę Białostocką Wydział Zarządzania Katedrę Gospodarki Turystyki.

Decyzją Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej oraz Krajowej Komisji Certyfikacyjnej w 2016 roku do Polskiego Systemu IT włączono 31 punktów IT z województwa podlaskiego. Utrzymano kategorie 18 jednostkom IT z lat ubiegłych .

Podwyższono kategorię 9 podmiotom IT oraz przyznano certyfikaty punktom biorącym udział w certyfikacji po raz pierwszy.

Do pobrania: Aktualny wykaz skategoryzowanych jednostek informacji turystycznej w woj. podlaskim

ity

 

Do góry