en
en

Jak zamawiać materiały promocyjne?

Jak zamawiać materiały promocyjne?

Zamówienia na materiały prosimy kierować na adres e-mail: dim@pot.gov.pl lub faxem pod numer  +48 22 536 70 04. W temacie prosimy podać „Zamówienie materiałów promocyjnych”.

Prosimy również krytycznie podchodzić do zamawianych ilości.

POT zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówienia lub zmniejszenia ilości przekazanych materiałów w stosunku do zamówienia.

Do góry