en
en

IV Konwent Marszałków Województw RP

17 i 18 lipca odbyło się IV posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Marszałków gościło w tym roku województwo zachodniopomorskie. Obrady otworzył marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko. W trakcie spotkania zostały omówione kwestie związane z rozwojem polskiej turystyki.

17 i 18 lipca odbyło się IV posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Marszałków gościło w tym roku województwo zachodniopomorskie. Obrady otworzył marszałek województwa pomorskiego Władysław Husejko.


W trakcie spotkania zostały omówione kwestie związane z rozwojem polskiej turystyki. Podstawowe założenia strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013 przedstawiła Katarzyna Sobierajska  - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. O promocji polskich regionów a w szczególności współpracy na tym polu między POT, regionami i ROT-ami mówił Prezes POT Rafał Szmytke.


Ponadto uczestnicy wzięli udział w dyskusji  na temat kreowania markowych regionalnych produktów turystycznych, możliwości rozwoju turystyki w kontekście ochrony środowiska a także czynników atrakcyjności inwestycyjnej regionów.


Uczestnicy Konwentu wypracowali szereg rozwiązań mających na celu rozwój współpracy między poszczególnymi podmiotami działającymi na obszarze promocji polskiej turystyki, polepszenie komunikacji, wymiany doświadczeń i powiększenia zakresu dotychczasowej kooperacji.


W trakcie spotkania został powołany przy Konwencie Marszałków Województw RP międzyregionalny zespół ds. rozwoju turystyki.


Do góry