en
en

IV Gremium Ekspertów Turystyki

Ponad 250 uczestników wzięto udział w „IV Gremium Ekspertów Turystyki”, które odbyło się w Poznaniu w dniach 24-26 listopada. Na sali zasiedli obok siebie przedstawiciele ośrodków naukowych, samorządów terytorialnych, regionalnych organizacji turystycznych, administracji rządowej oraz izb i organizacji branżowych.

         Ponad 250 uczestników wzięto udział w „IV Gremium Ekspertów Turystyki” w poznańskim hotelu Andersia w dniach 24-26 listopada. Na sali zasiedli obok siebie przedstawiciele ośrodków naukowych, samorządów terytorialnych, regionalnych organizacji turystycznych, administracji rządowej oraz izb i organizacji branżowych.


Patronat nad poznańską konferencją przyjęła między innymi minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Barbara Kudrycka, minister Sportu i Turystyki, Mirosław Drzewiecki oraz prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke, a także prof. Marian Horynia, rektor  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uczelni w której od 35 lat działa Katedra Turystyki.


Konferencja pomyślana jest jako naukowo – branżowa, a to oznacza że chcielibyśmy  zespolić wysiłki nauki i praktyki. Fakt, że tak licznie reprezentowane są oba środowiska napawa nas dumą i wielką nadzieją -  zwrócił się do zebranych prof. Grzegorz Gołembski, kierujący Katedrą Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, inicjator Gremiów Ekspertów Turystyki.


Idea zwołania konferencji wyrażona została w tytule „Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji”. Równolegle do obrad poświeconych zagadnieniom naukowym  odbyły się  posiedzenia Forum Regionów oraz Forum Informacji Turystycznej.

 


Do góry