en
en

IV Forum Turystyczne Państw Bałtyckich

W dniach 17 - 19 maja 2011 r. w Gdańsku i Sopocie odbędzie się IV Forum Turystyczne Państw Bałtyckich. Forum odbędzie się pod hasłem "Tourism linking Baltic Countries". W spotkaniu udział wezmą reprezentanci środowisk związanych z turystyką z krajów nadbałtyckich, jak i przedstawiciele instytucji krajowych odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki rozwoju regionalnego.
W dniach 17 - 19 maja 2011 r. w Gdańsku i Sopocie odbędzie się IV Forum Turystyczne Państw Bałtyckich. Forum odbędzie się pod hasłem "Tourism linking Baltic Countries"
W ramach Forum, w dniach 17-18 maja spotkania odbywać się będą w sopockim hotelu Sheraton, pierwszego dnia w godz. 12:00 - 20:30, drugiego od 8:00 do 17:00, 19 maja uczestnicy spotkają się Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Ołowiance w godz. 8:00 - 16:00, gdzie odbędzie się uroczysta inauguracja i otwarcie Europejskich Dni Morza.

W spotkaniu udział wezmą reprezentanci środowisk związanych z turystyką z krajów nadbałtyckich, jak i przedstawiciele instytucji krajowych odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki rozwoju regionalnego. Podczas spotkań panelowych nakreślone zostaną priorytety zidentyfikowania wspólnych obszarów tematycznych, w oparciu o które możliwa będzie budowa konkurencyjnej, transgranicznej oferty turystycznej, określenie potencjalnych grup odbiorców oraz rynki sprzedaży produktów. Uczestnictwo potwierdzili przedstawiciele urzędów odpowiadających za turystykę jako dziedzinę gospodarki z takich krajów jak Szwecja, Litwa, Łotwa, Finlandia oraz Federacja Rosyjska.
Kolejna, czwarta już edycja Forum stanowi doskonałą okazję do budowania długofalowych relacji pomiędzy regionami, a także trwałą podstawę do wypracowywania wspólnego stanowiska dotyczącego promocji regionu jako atrakcyjnego obszaru turystycznego.

Tegoroczne Forum, którego gospodarzem jest strona Polska, poświęcone będzie kreowaniu Morza Bałtyckiego oraz całego regionu pomorskiego, jako specyficznej, unikatowej marki turystycznej, potwierdzonej wielowiekową, hanzeatycką tradycją, naturalnym bogactwem krajobrazowym i architektonicznym oraz niekwestionowaną polską gościnnością.

Forum towarzyszyć będzie II Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki, pt." Przewodnictwo turystyczne i pilotaż we współczesnej Europie - wspólna przestrzeń, wspólne zadania, wspólne cele. Udział zapowiedziało przeszło 100 uczestników, a w sesjach panelowych będzie można wysłuchać wystąpień referentów z państw europejskich; Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz Danii. Wykład na temat roli centrów informacji turystycznej oraz placówek dyplomatycznych wygłosi Konsul RP w Kaliningradzie - pan Marek Gołkowski.

Cykliczność przedsięwzięcia, zainteresowanie Forum i towarzyszącymi mu obchodami Europejskiego Dnia Morza oraz konsekwencja działań, wpisały się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych w basenie Morza Bałtyckiego i z roku na rok zyskuje coraz większe grono odbiorców. Szczególną atrakcję stanowi zwieńczająca inaugurację malownicza parada jachtów morskich po Motławie, będąca oficjalnym otwarciem sezonu żeglarskiego.

Do pobrania: Program IV ForumTurystyczne Państw Bałtyckich

Do góry