en
en

IV edycja Konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza na IV edycję Konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej.

W konkursie mogą brać udział wszystkie placówki informacji turystycznej działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

 

Zgłoszone do konkursu placówki „IT” oceniane są z uwzględnieniem w szczególności takich elementów jak: lokalizacja placówki, wygląd, funkcjonalność i estetyka jej wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, zaopatrzenie w materiały informacyjno – promocyjne.

 

Zapraszamy do pobrania Kart Zgłoszeniowych oraz do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Do góry