en
en

III Ogólnopolski Zlot Lokalnych Organizacji Turystycznych

W dniach 19-21 kwietnia w Kielcach odbył się trzeci ogólnopolski zlot lokalnych organizacji turystycznych. Organizatorem spotkania była Polska Organizacja Turystyczna.

 

W dniach 19-21 kwietnia 2009 roku w Kielcach odbył się trzeci ogólnopolski zlot lokalnych organizacji turystycznych. Organizatorem zlotu była Polska Organizacja Turystyczna.

 

Konferencję prowadziła Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT. W części spotkania uczestniczyła Elżbieta Wyrwicz, wicedyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. W konferencji uczestniczył także przedstawiciel ROT-ów – p. Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Świętokrzyskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 

W trakcie obrad omówiono zasady działania i współpracy pomiędzy POT, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Lokalne organizacje turystyczne zaprezentowały swoje doświadczenia zdobyte w procesie tworzenia i promocji produktów turystycznych oraz rozwoju systemu informacji turystycznej.  Dokonano także usystematyzowanego zestawienia dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięć podejmowanych przez LOT-y.


Polska Organizacja Turystyczna zaprezentowała wyniki prac zespołu redakcyjnego "Kodeksu dobrych praktyk" (dostarcza między innymi wiedzy i argumentów ułatwiających rozumienie misji, jaką spełniają lokalne organizacje),  efekty inicjatyw POT podejmowanych we współpracy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi (należą do nich między innymi konkursy na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT; Konkurs na Najlepsze Europejske Destynacje "Eden", Konkurs "Pamiątka z Polski", Konkurs na najlepsze Centrum Informacji Turystycznej).  

 

Organizatorzy konferencji podkreślili niezwykle ważną dla rozwoju turystyki rolę lokalnych organizacji turystycznych realizujących zadanie kreowania nowych innowacyjnych produktów turystycznych oraz konsolidowania wokół nich instytucji samorządowych, przedsiębiorców i lokalnych społeczności. Działania, w wyniku których powstają konkurencyjne produkty turystyczne są jednym z ważnych celów operacyjnych ujętych w resortowym dokumencie: "Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015".

 

W wyniku dyskusji prowadzonej przez uczestników konferencji nad podniesieniem efektywności i intensyfikacją działań LOT-ów, w tym także operatywności we współpracy z narodową organizacją i organizacjami regionalnymi, zaproponowano utworzenie Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych nawiązującego do formuły działającego Forum ROT. Na chwilę obecną powołano zespół roboczy.

 

Więcej informacji o Zlocie zamieszczone jest na stronie www.aktualnosciturystyczne.pl

 

 


Do góry