en
en

I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

270x136_77krakow00.png

13–14 października 2016 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej. Celem Kongresu jest wykorzystanie potencjału medycznego w budowie produktów turystycznych – jako jedno z zadań określonych w „Strategii rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020". Pilotażowy kongres pomoże ocenić, jakie szanse i wyzwania stawia miastu turystyka medyczna.

1500x840px BANER NOWY MAŁY13–14 października 2016 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej. Celem Kongresu jest wykorzystanie potencjału medycznego w budowie produktów turystycznych – jako jedno z zadań określonych w „Strategii rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020". Pilotażowy kongres pomoże ocenić, jakie szanse i wyzwania stawia miastu turystyka medyczna.

W Kongresie weźmie udział Piotr Tatara, dyrektor Biura Projektów Unijnych w POT z wystąpieniem nt. roli Polskiej Organizacji Turystycznej w wspieraniu rozwoju turystyki prozdrowotnej w Polsce.

20 września 2016 roku Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Rozwoju podpisały umowę o partnerstwie przy wspólnej realizacji projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki-Brand”. W ramach tej umowy POT, jako Operator Programu Promocji Usług Prozdrowotnych będzie mogła realizować kolejny projekt finansowany ze środków budżetu wspólnotowego. – Naszą intencją jest zwiększenie zainteresowania Polską oferującą usługi prozdrowotne na najwyższym poziomie. Taki w założeniu będzie przekaz marketingowy, który jednak nie ograniczy się do treści ogólnych. Konkretną paletę świadczeń dla pacjentów i klientów szukających specjalistycznych placówek pomagających w podniesieniu kondycji fizycznej, poprawieniu urody i uwalniających od zmęczenia codziennością – przedstawią konkretne firmy biorące udział w programie POT. Mam nadzieję, że uda się sprawnie dopasować działania partnerów tworząc tym samym merytorycznie i organizacyjnie spójną koncepcję akcji promocyjnych – mówi Piotr Tatara, dyrektor Biura Projektów Unijnych Polskiej Organizacji Turystycznej.

W 2011 roku Polskę odwiedziło blisko 320 tysięcy pacjentów z zagranicy, a wartość usług medycznych w tym czasie oszacowano na 780 mln złotych. Z roku na rok przybywa pacjentów korzystających z turystyki medycznej czemu sprzyja powszechny dostęp do informacji, malejące koszty podróży, większa świadomość pacjentów a ponadto możliwość skorzystania z alternatywnych i innowacyjnych metod leczenia oraz możliwość wyboru wykonania usługi lepszej jakości.

Program: http://incentive.krakow.pl/program.html

Do góry