en
en

Historia i kultura główny motywem podróży z USA do Europy i do Polski

W dniu 17 listopada 2016 odbyło się spotkanie przedstawicieli Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystyczne w Nowym Jorku dotyczące możliwości współpracy obu instytucji. Misją Muzeum jest m.in. przywracanie pamięci historii Żydów polskich, która stanowi ważną część dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Muzeum POLIN jest także nowoczesną instytucją kultury, miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską.

Historia i kultura wciąż pozostają głównym motywem podróży do Europy i do Polski, dlatego wspólne działanie z instytucją, której celem jest budowanie dialogu i poznania na styku wielu kultur jest ważnym elementem kreowania pozytywnego wizerunku Polski na rynku amerykańskim. W dłuższej perspektywie może być to jeden z czynników wzrostu zainteresowania Polską jako celem podróży.

Do góry