en
en

Gremium Ekspertów Turystyki

W Poznaniu odbyło się pierwsze GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Podjęło ono odważną próbą skruszenia lodów pomiędzy branżą turystyczną a naukowcami.

Przeczytaj w Aktualnościach Turystycznych

 

Nauka i praktyka - nareszcie razem, czy wciąż osobno

 

Najbardziej pamiętne, emocjonalne, ożywione, a we fragmentach burzliwe było zwołane w Poznaniu pierwsze GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Podjęło ono odważną próbą skruszenia lodów pomiędzy branżą turystyczną a naukowcami. Pierwsi oczekującą od ludzi nauki kształcenia profesjonalnych kadr, stawiania diagnoz i proponowania praktycznych rozwiązań biznesowych, a drudzy chętnie uciekają od realiów życia szukając schronienia w hermetycznym kręgu badań podstawowych. Autorem programu konferencji i inicjatorem zwołania przed pięcioma laty przełomowego GREMIUM był prof. Grzegorz Gołembski, kierujący Katedrą Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Debatę zorganizowało Forum Turystyki Regionów.

 

O to, czego mogą oczekiwać uczestnicy tegorocznej konferencji pytamy Marka Migdala, prezesa Forum Turystyki Regionów, współorganizatora tegorocznego, IV GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Więcej>>


Do góry