en
en

Granice dzielą Odra łączy

270x136_odra1__1.jpg

Polska Organizacja Turystyczna aktywnie uczestniczy w „Partnerstwie Odry” - nieformalnej, międzynarodowej sieci, w której pod hasłem „Granice dzielą Odra łączy” współpracują polskie województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie oraz niemieckie kraje związkowe: Berlin, Branderburgia, Maklemburgia – Pomorze Przednie i Saksonia.

odra1Polska Organizacja Turystyczna aktywnie uczestniczy w „Partnerstwie Odry” - nieformalnej, międzynarodowej sieci, w której pod hasłem „Granice dzielą Odra łączy” współpracują polskie województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie oraz niemieckie kraje związkowe: Berlin, Branderburgia, Maklemburgia – Pomorze Przednie i Saksonia.

Na spotkaniu roboczym, zorganizowanym w Poznaniu w dniu 27 września zostały podsumowane działania 2016 r., przedstawione założenia POT do planu działania na 2017 i 2018 r, oraz wybrane rynki (Niemcy, Polska), na których koncentrować się będzie współpraca.

W czasie dyskusji dużo uwagi poświęcono na ustalenie priorytetów tematów przewodnich realizowanych wspólnie działań. Zastanawiano się, czy są nimi informacje na temat Partnerstwa jako takiego, czy też komunikowanie na temat produktów turystycznych oferowanych przez regiony. Przedmiotem rozmów było także ustalenie czy położyć większy akcent na same działania promocyjne, czy działania zmierzające do włączenia ofert do katalogów touroperatorów niemieckich i polskich.

Dolnoślląska Organizacja Turystyczna przedstawiła prezentację na temat szlaku zamków i pałaców w regionie. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem i najprawdopodobniej stanie się jednym z obszarów wokół którego będą koncentrowane działania. W konsekwencji przeprowadzonej dyskusji ustalono, że wśród działań na 2017 r. znajda się: aktualizacja treści na stronie DZT poświęconej partnerstwu, organizacja 3 podróży studyjnych dla touroperatorów i dziennikarzy w regionach przygranicznych oraz warsztaty dla polskiej i niemieckiej branży turystycznej przy okazji targów ITB 2017.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 12 grudnia 2016 r. we Wrocławiu. Jego współorganizację zaproponował dyrektor DOT uczestniczący w spotkaniu.

Do góry