en
en

Gdańsk gospodarzem kongresu francuskich dziennikarzy

Dzięki inicjatywie ośrodka POT w Paryżu, po raz pierwszy w historii francuskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych AJT, doroczny kongres odbędzie się w Europie Środkowej, w Gdańsku. W dniach 22 – 25 października br. ponad 80 dziennikarzy z Francji przyjedzie do Polski.

Dzięki inicjatywie ośrodka POT w Paryżu, po raz pierwszy w historii  francuskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych AJT (Assotiation des Journalistes de Tourisme) doroczny kongres odbędzie się w Europie Środkowej, w Gdańsku. W dniach 22 – 25 października br. ponad 80 dziennikarzy z Francji przyjedzie do Polski.

19 marca 2009 r. członkowie Rady stowarzyszenia AJT poparli propozycję naszego ośrodka w Paryżu żeby zorganizować kongresu w Gdańsku. Złożenie tej propozycji było możliwe dzięki współpracy z paryskim biurem PLL LOT i Miastem Gdańsk.

Miastem – konkurentem, które zaproponowało przyjęcie dziennikarzy francuskich i organizację kongresu, była Barcelona. Wybór Gdańska na miejsce kongresu AJT jest więc wyrazem wyrazem zaufania do polskich partnerów oraz zainteresowania dziennikarzy francuskich Polską jako krajem wartym odkrycia i popularyzacji wiedzy o nim wśród publiczności francuskiej.

Dla Gdańska kongres jest wyjątkową okazją do przeprowadzenia efektywnej promocji za granicą. Daje także szansę na zaistnienie w mediach francuskich dzięki publikacjom, które zwykle pojawiają się po takich wydarzeniach. Ponadto zainteresowanie jakie towarzyszy miastu "gospodarzowi kongresu"  na pewno będzie dla Gdańska pomocne w otrzymaniu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Turystycznych AJT powstało w 1997 roku z połączenia dwóch francuskich stowarzyszeń dziennikarskich: APJT – Stowarzyszenia Profesjonalnego Dziennikarzy Turystycznych i AJP – Stowarzyszenia Dziennikarzy Plenerowych.

Stowarzyszenie liczy 180 dziennikarzy reprezentujących wszystkie media istniejące na rynku francuskicm: prasę dla szerokiej publiczności, prasę ekonomiczną, zawodową, specjalistyczną, jak również radio, telewizję i internet. Członkami Stowarzyszenia AJT są przedstawiciele różnych szczebli i specjalizacji  tego zawodu: redaktorzy naczelni, reporterzy – fotografowie i szefowie rubryk, jak również dziennikarze niezależni. Prezesem Stowarzyszenia AJT jest Pan Bruno COURTIN, Redaktor Naczelny tygodnika „Hôtel Restau Hebdo”.

 

 

 

 

 

 


Do góry