en
en

Euro 2012– szansą dla Polski i rozwoju turystyki

10 grudnia odbyła się konferencja "UEFA EURO 2012 – szansą dla Polski i rozwoju turystyki” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Turystyki Ukrainy, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Spółki PL.2012.

10 grudnia odbyła się  konferencja "UEFA EURO 2012 – szansą dla Polski i rozwoju turystyki” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Turystyki Ukrainy, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Spółki PL.2012.

W konferencji wzięli udział między innymi: Pani Katarzyan Sobierajska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pan Anatoliy Pakhlia  Szef Państwowej Służby Turystyki i Kurortów Ukrainy w Ministerstwie Kultury i Turystyki Ukrainy, Pan Marcin Herra – Prezes Zarządu Spółki PL.2012 oraz Bartłomiej Walas Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

 

W czasie konferencji Bartłomiej Walas Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej przedstawił plan działań w ramach strategii marketingowej Polskiej Organizacji Turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań w kontekście przygotowań Polski do organizacji UEFA EURO 2012.

 

Wszystkie duże wydarzenia, które są pretekstem do przyjazdu do Polski, a imprezy sportowe w szczególności, mają ogromny potencjał promocyjny, który Polska Organizacja Turystyczna wykorzystuje do promocji polskiej turystyki.  

Zgodnie ze Strategią jedną z takich „kotwic medialnych”, którą

będziemy wykorzystywać do naszych działań  będzie UEFA EURO 2012™” -

podkreślił Bartłomiej Walas. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej będą jednym z

elementów wokół, których będziemy budować nasze kampanie promocyjne.

          bw

         Bartłomiej Walas - Wiceprezes POT,  fot. PL.2012

W ramach Projektu "Promujmy Polskę Razem” finansowanego ze środków unijnych  działania promujące Polskę jako cel podróży w kontekście UEFA EURO 2012™”. będą skierowane na rynki europejskie, ze szczególnym uwzględnieniem tych krajów gdzie piłka nożna jest sportem „narodowym”.

 

Chcemy, żeby nasz przekaz o Polsce dotarł do wszystkich naszych potencjalnych

turystów, dlatego będziemy ze starannością i zgodnie z najnowszymi

marketingowymi wytycznymi dobierać do poszczególnych grup docelowych

odpowiednie narzędzia marketingowe - powiedział Bratłomiej Walas.

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry