en
en

Ekspert ds. mediów

Wzwiązku z realizacją projektu „Promujmy Polskę Razem" Polska Organizacja Turystyczna, zajmująca się promocją polskiej turystyki w kraju i za granicą, poszukuje eksperta ds. mediów.

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie

Zakres zadań:

 • doradztwo w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej planowanych przedsięwzięć w obszarze efektywnego zakupu mediów na rynkach zagranicznych, w tym udział w opracowywaniu SIWZ i przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym;
 • udział w charakterze eksperta ds. zakupu mediów na rynkach zagranicznych w komisjach przetargowych.
 • przygotowanie propozycji szczegółowych założeń wyboru najkorzystniejszej oferty w kontekście spełnienia kryteriów pn. „Efektywność wykorzystania mediów w celu dotarcia do grup docelowych,
 • pomoc w adaptacji strategii komunikacji do zadań mediowych,
 • konsultacja w doborze materiałów kreatywnych.

Wymagania pożądane:

 • praktyczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym w domu mediowym,
 • udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym w sieciowej agencji reklamowej,
 • doświadczenie w pracy z klientami oferującymi różnorodność produktów w tym budowanie ich marek i strategii komunikacji,
 • doświadczenie w planowaniu kampanii reklamowych,
 • znajomość Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych",
 • łatwość w komunikacji i pracy w zespole,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • wykonywanie zadania pełnego wyzwań,
 • wykonywanie zadania przez okres trzech miesięcy w oparciu o umowę zlecenie,

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem, dokumentów potwierdzających wiedzę oraz ofertę finansową na adres:
barbara.tutak@pot.gov.pl w terminie do dnia 14.10.2010 r.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Dokumenty niezakwalifikowanych osób zostaną zniszczone.

Prosimy o dopisanie klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".

Do góry