en
en

Ekspert baz danych

W związku z realizacją projektu Promujmy Polskę Razem Polska Organizacja Turystyczna, zajmująca się promocją polskiej turystyki w kraju i za granicą, poszukuje eksperta baz danych

 

Miejsce pracy: Warszawa

Region: Mazowieckie

 

Zakres zadań:

  • Weryfikacja techniczna baz danych;
  • Eksport/import danych między systemami baz danych;
  • Udział wpracach zespołu projektowego;

Wymagania pożądane:

  • Udokumentowana znajomość języka SQL oraz systemu baz danych MySQL.
  • Udokumentowane doświadczenie w transferze danych między różnymi systemami zarządzaniabazami danych.
  • Łatwość wkomunikacji i pracy w zespole w Warszawie..

Oferujemy:

  • Pracę przynajwiększym projekcie dla polskiej turystyki
  • Pracę wniepełnym wymiarze godzinowym (w oparciu o uzgodniony harmonogram)

Zainteresowane osoby prosimy oprzesłanie CV ze zdjęciem, dokumentów potwierdzających wiedzę oraz oferty finansowej, na adres:

praca@pot.gov.pl w terminie dodnia 01.09.2010 r.

Dziękujemy za nadesłanezgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymiosobami.

Nie zakwalifikowane CV zostanązniszczone.

Prosimy o dopisanie klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danychosobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".

Do góry