en
en

EDEN 2009

EDEN to Międzynarodowy Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje zapoczątkowany przez Komisję Europejską w 2006 roku. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie kraje członkowskie.

EDEN to Międzynarodowy Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje zapoczątkowany przez Komisję Europejską w 2006 roku. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie kraje członkowskie. Tegoroczna edycja poświęcona jest obszarom chronionym, które są częścią obszarów Natura 2000 i są powiązane z różnorodnymi formami ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W Polsce organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna, która będzie pełniła funkcję eksperta merytorycznego i zarządzającego projektem we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi oraz Ministerstwem Sportu.


Regulamin i karta zgłoszenia

Więcej informacji

Do góry