en
en

Dyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych

Polska Organizacja Turystyczna zajmująca się promocją polskiej turystyki w kraju i za granicą poszukuje pracownika na stanowisko Dyrektora Departamentu Systemów Informacyjnych w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Miejsce pracy: Warszawa

Region: Mazowieckie

Zakres zadań:

 • Udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów działania POT w tym opracowywanie nowych koncepcji i projektów w przedsięwzięciach informatycznych i wdrażania nowych technologii;
 • Planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi departamentu;
 • Nadzór nad terminowym i efektywnym wykonywaniem wszystkich zadań departamentu-efektywne kierowanie zespołami realizującymi zadania z zakresu technologii informatycznych oraz tworzenia i rozbudowy Polskiego Systemu Informacji Turystycznej;
 • Nadzór nad prawidłowym przygotowywaniem i przeprowadzeniem przetargów od strony formalno-prawnej;
 • Opracowywanie sprawozdań okresowych z wykonania planów działania POT z zakresu departamentu;
 • Przygotowywanie propozycji wykorzystania programów i funduszy Unii Europejskiej w celach związanych z działalnością departamentu;
 • Inicjowanie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w POT;
 • Nadzór nad prowadzeniem poszczególnych projektów dot. wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w POT;
 • Nadzór nad wdrażaniem zasad ochrony i bezpieczeństwa danych/informacji.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe 5 lat pracy, w tym co najmniej 3 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym stanowisku;
 • Znajomość na poziomie komunikatywnym co najmniej jednego języka obcego;
 • Zdolności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i umiejętności organizatorskie;
 • Umiejętność pracy z zespołem;
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Informacji Turystycznej w Polsce;
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z rozbudową systemu informacji turystycznej w oparciu o technologie informatyczne;
 • Doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołami realizującymi zadania z zakresu informatyki;
 • Doświadczenie zawodowe w realizacji projektów informacyjnych w administracji publicznej;
 • Znajomość ogólnych zasad budowy i funkcjonowania systemów informatycznych;
 • Znajomość zagadnień związanych z technologiami telekomunikacyjnymi i informatycznymi mającymi zastosowanie w turystyce;
 • Ogólna znajomość zagadnień związanych z eksploatacją systemów informatycznych pracujących w sieciach lokalnych i rozległych;
 • Znajomość zasad ochrony i bezpieczeństwa danych;
 • Znajomość specyfiki projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • Systematyczność;
 • Sumienność;
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • Kreatywność;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Pracę w pełnym wymiarze godzinowym
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego, na adres:

alicja.grabowska@pot.gov.pl w terminie do dnia 28.01.2011 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nie zakwalifikowane CV zostaną zniszczone.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesurekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".

Do góry