en
en

Doroczny workshop prasowy w Amsterdamie

3 listopada w Amsterdamie odbył się doroczny workshop prasowy dla przedstawicieli mediów holenderskich zorganizowany przez narodowe ośrodki informacji turystycznej zrzeszone w ANTOR.

3 listopada w Amsterdamie odbył się doroczny workshop prasowy dla


przedstawicieli mediów holenderskich zorganizowany przez narodowe ośrodki


informacji turystycznej zrzeszone w tutejszym ANTOR. Konferencji


przewodniczył dyrektor Ośrodka POT w Amsterdamie, jako prezes tej


organizacji od kilku kadencji.


Na spotkanie przybyło ponad 90 przedstawicieli różnych mediów, z którymi


dyskutowano plany działań promocyjnych na rynku niderlandzkim w roku 2010,


w tym programy podróży prasowych oferowane przez poszczególne ośrodki.


Ośrodek POT w Amsterdamie przygotował również szereg takich propozycji na


rok przyszły w tym związane z obchodami rocznicy F.Chopina, aktywnym 


wypoczynkiem na Warmii i Mazurach, agroturystyka itp. Spotkały się one z


bardzo życzliwym zainteresowaniem dziennikarzy holenderskich zarówno z prasy


konsumenckiej jak i specjalistycznej.

 


Do góry