en
en

Dom Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych

270x136_1_Lasek.JPG

15 grudnia odbyła się konferencja Ministerstwa Sportu i Turystyki "Dobre praktyki tworzenia marek terytorialnych oraz transgranicznych produktów i usług turystycznych", na której Polską Organizację Turystyczną reprezentował p.o obowiązki prezesa Bartłomiej Walas. Konferencję otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawid Lasek

1 Lasek15 grudnia odbyła się konferencja Ministerstwa Sportu i Turystyki "Dobre praktyki tworzenia marek terytorialnych oraz transgranicznych produktów i usług turystycznych", na której Polską Organizację Turystyczną reprezentował p.o obowiązki prezesa Bartłomiej Walas. Konferencję otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawid Lasek (na zdjęciu).

Warszawska konferencja wpisuje się w strategię rozwoju gospodarki turystycznej realizowaną przez MSiT. Główna część spotkania, w którym wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, branży turystycznej, gremiów naukowych oraz uczestnicy z innych krajów ‒ poświęcona została problematyce marek terytorialnych, która wiąże się z projektem Departamentu Turystyki MSiT, jakim jest budowa Domu Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych.

Jak uzasadniał minister Dawid Lasek, istnieje potrzeba dostosowania oferty do reguł współczesnego rynku usług turystycznych. Temu właśnie ma służyć między innymi stworzenie integrującego Domu Marek Terytorialnych, które umożliwią pokazanie Polski z całym bogactwem kulturowym i przyrodniczym w połączeniu z wysokim standardem usług. Na obecnym etapie rozwój turystyki zależy nie tylko od działalności hoteli, restauracji, lecz przede wszystkim zaangażowania ludzi. Dom marek turystycznych będzie zachęcał, by wykorzystywać potencjał lokalny i angażować we współdziałanie lokalną społeczność. Budowa systemu zarządzania marką miejsca wpływa pozytywnie na lokalne procesy gospodarcze tworząc powiązania pomiędzy przedsiębiorcami, władzami lokalnymi a sektorem organizacji pozarządowych. Komercjalizacja markowych produktów turystycznych podniesie rentowność przedsiębiorstw turystycznych, zapewni wpływy do budżetów samorządów i budżetu państwa, stworzy podstawy szerokiej oferty wysokiej jakości usług, budującej w odbiorze zagranicznych turystów, renomę Polski. Tak definiowana turystyka zaliczona została przez rząd do branż, które wyróżnia zdolność dynamizowania rozwoju Polski, a projekt Domu Marek Terytorialnych znalazł miejsce w rządowym planie wicepremiera Morawieckiego Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Bartłomiej Walas skupił się w swojej wypowiedzi na istocie rozumienia marki. Stanowią one istotny element motywacyjny i wpływający na decyzję w wyborze miejsca, do którego turysta przyjeżdża. Istotą współczesnego marketingu rynku usług turystycznych jest zasadnicza zmiana w ocenie motywacji konsumentów, ich oczekiwań i wymagań. Promowanie zasobów na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, coraz wyraźniej traci na marketingowej skuteczności. Należy nauczyć się mówić o turystyce językiem, w którym komunikują się klienci. Do przeszłości odchodzi epoka wielkich kampanii reklamowych zachęcających do przyjazdów do danego kraju. To poglądy wyrażane w sieci, na forach internetowych, podczas rozmów i wzajemnie przekazywane rekomendacje kształtują motywacje do wyjazdu. Sukces w sprzedaży musi być poprzedzony właściwym przygotowaniem, pod kątem konkretnych zainteresowań wyodrębnionych grup odbiorców, ofert tematycznych, które promowane będą zgodnie z regułami dostosowanymi do specyfiki współczesnego społeczeństwa informacyjnego. W najbliższych latach Polska Organizacja Turystyczna koncentrować się będzie na działaniach w budowaniu marki „Polska” w obszarze turystyki na kilku dziedzinach wybranych w oparciu o analizę najważniejszych światowych trendów w popycie turystycznym oraz ocenie aktualnego dostosowania podaży usług w Polsce do bieżących oczekiwań konsumentów. Między innymi do najważniejszych obszarów zalicza się potencjał ofert city break turystyki miejskiej i kulturowej, turystykę aktywną, przemysł spotkań, szeroko rozumianą turystykę prozdrowotną i formy turystyki zgodne z trendem slow life zdobywającym coraz większą popularność społeczną.

Relacja z konferencji do przeczytania w Aktualnościach Turystycznych

Do góry