en
en

Do 16 kwietnia br. można zgłaszać się do udziału w promocyjnym rejsie po Europie

aglowiec
16 kwietnia br. uływa termin składania prac w w konkursie, w którym nagrodą jest ufundowany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej miesięczny rejs w charakterze członka załogi żaglowca. W czerwcu br. rozpocznie się rejs po Europie Żaglowca S/Y Fryderyk Chopin, który będzie promował Polskę i jej atrakcje turystyczne.

 

16 kwietnia br. uływa termin składania prac w w konkursie, w którym nagrodą jest ufundowany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej miesięczny rejs w charakterze członka załogi żaglowca. W czerwcu br. rozpocznie się rejs po Europie Żaglowca S/Y Fryderyk Chopin, który będzie promował Polskę i jej atrakcje turystyczne.

Rejs jest elementem kampanii promocyjnej realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną w ramach projektu „Promujmy Polskę Razem" (Działanie 6.3 POIG). Żaglowiec odwiedzi 23 miasta w 8 krajach. Wpłynięciu do portów będą towarzyszyły imprezy  kulturalne i rozrywkowe. Zaplanowane są wydarzenia wykorzystujące multimedia, w sposób, który ma zwrócić uwagę jak największej publiczności na ciekawą polską ofertę. Wiele imprez będzie nawiązywało do 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

Konkurs na uczestników rejsu jest skierowany do studentów polskich uczelni publicznych i niepublicznych o profilu turystyczno-hotelarskim.

Uczestnicy Konkursu powinni spełniać następujące kryteria:

- mieć wiedzę geograficzno-krajoznawczą o Polsce w stopniu ogólnym (szczególnie z zakresu najciekawszych i największych atrakcji turystycznych w Polsce),

- znać fakty z życia i twórczości Fryderyka Chopina w stopniu podstawowym (szczególnie miejsca związane z kompozytorem oraz jego twórczością),

- posługiwać się biegle językiem angielskim w stopniu komunikatywnym (mile widziane szwedzki, niemiecki, francuski),

- przedstawić zaświadczenie lekarskie o dobrej kondycji fizycznej i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rejsie (alternatywnie przedstawić kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego),

- przedstawić film/prezentację uzasadniającą chęć udziału w rejsie (na CD lub DVD).

Szukamy osób komunikatywnych i otwartych na poznawanie nowych ludzi i kultur.

Rejs żaglowca odbywać się będzie w terminie 12.06-18.09.2010 r.

Zgłoszenia kandydatów od Rektoratów Uczelni są przyjmowane do 16.04.2010 r.

Wszelkie szczegółowe kwestie związane z konkursem prowadzi przedstawiciel POT - p. Liliana Topolnicka-Waszczuk (Liliana.Waszczuk@pot.gov.pl, tel. +22 5367052).

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Regulamin Konkursu na nabór załogi na rejs promocyjny żaglowcem Fryderyk Chopin

Trasa rejsu żaglowcem Fryderyk Chopin

 

 

 

 

 

 

Do góry