en
en

Convention Bureaux łączą siły

porozumienie_CBxConvention Bureau of Poland POT podpisało pierwsze porozumienia o współpracy, które są kartą praw i obowiązków Convention Bureaux w Polsce i mają na celu usystematyzowanie działań prowadzących do wspólnej promocji Polski, regionów i miast pod kątem rozwoju turystyki biznesowej.
Ponadto mają określić zasady współpracy i wyboru rzetelnych partnerów, którzy w profesjonalny sposób obsługują podmioty zainteresowane organizacją spotkań i wydarzeń na terenie Polski.

porozumienie_CBxConvention Bureau of Poland POT podpisało pierwsze porozumienia o współpracy, które są kartą praw i obowiązków Convention Bureaux w Polsce i mają na celu usystematyzowanie działań prowadzących do wspólnej promocji Polski, regionów i miast pod kątem rozwoju turystyki biznesowej.
Ponadto mają określić zasady współpracy i wyboru rzetelnych partnerów, którzy w profesjonalny sposób obsługują podmioty zainteresowane organizacją spotkań i wydarzeń na terenie Polski.

Najważniejsze założenia porozumienia określają, że Convention Bureau jest pierwszym kontaktem dla wszystkich poszukujących informacji dotyczących możliwości organizacji spotkań w Polsce/regionie/mieście i pełni rolę doradcy i konsultanta w zakresie możliwości konferencyjnych oferowanych na terenie kraju.

Ponadto Convention Bureau prowadzi program certyfikacji lokalnych partnerów zajmujących się profesjonalną obsługą spotkań i wydarzeń oraz gromadzi i opracowuje dane statystyczne na temat spotkań i wydarzeń odbywających się na terenie kraju, zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez Światową Organizację Turystyki.

Jako pierwsze zostały podpisane porozumienia z Gdańsk Convention Bureau oraz Convention Bureau Szczecin.

Prace nad dokumentem zaproponowanym przez Convention Bureau of Poland POT były prowadzone w czteroosobowym zespole: Anna Górska (Gdańsk Convention Bureau), Katarzyna Parysek (Poznań Convention Bureau), Anna Witkowska (Warsaw Convention Bureau), Krzysztof Celuch (Convention Bureau of Poland).

Anna Górska, Prezes Gdańsk Convention Bureau: „Bardzo się cieszę, że porozumienie zostało podpisane ponieważ systematyzuje ono współpracę pomiędzy CBP a lokalnymi Convention Bureaux (jakim jest GCB) w ramach działań w nim zawartych. Mam również nadzieję, że dzięki niemu unikniemy zarzutów, z którymi często się do tej pory spotykaliśmy, iż organizujemy konferencje, a tym samym konkurujemy z pomorskimi firmami."

Krzysztof Celuch, Kierownik Convention Bureau of Poland: „Convention Bureaux w Polsce to nadal instytucje, które prężnie się rozwijają i budują swój wizerunek poprzez aktywne działania marketingowego oraz pracę z partnerami w regionach. Mam nadzieję, że wypracowane porozumienie pozwoli nam jeszcze efektywniej promować polski przemysł spotkań za granicą.”

Treść Porozumienia


Do góry