en
en

Convention Bureau of Poland członkiem Union of International Associations (UIA)

LOGOBUIAJako pierwsza polska organizacja , zostaliśmy członkiem Union of International Associations, zajmującym się badaniem, monitorowaniem i dostarczaniem informacji o międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach oraz o ich globalnych działaniach.

LOGOBUIAJako pierwsza polska organizacja , zostaliśmy członkiem Union of International Associations, zajmującym się badaniem, monitorowaniem i dostarczaniem informacji o międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach oraz o ich globalnych działaniach.

Union of International Associations (UIA) jest instytutem badawczym oraz centrum dokumentacyjnym, mieszczącym sie w Brukseli, założonym w 1907 roku przez prekursorów nauki o informacji .

Poza działalnością badawczą UIA zajmuje się także wydawaniem publikacji, a wśród nich międzynarodowy kalendarz kongresów, coroczny raport spotkań oraz spis międzynarodowych organizacji. Pozostałe aktywności to także baza organizacji i kalendarz spotkań online, projekty CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu).

Członkami Union of International Associations zostać mogą organizacje, fundacje, firmy lub osoby indywidualne zainteresowane jej działaniami i celami oraz wpieraniem i uczestnictwem w nich. Ponadto, co roku na Generalnym Zgromadzeniu wybieranych jest 250 najbardziej aktywnych indywidualnych członków. Nadając to międzynarodowe wyróżnienie podkreśla się ich zaangażowanie w długotrwałą aktywność międzynarodową.

"UIA to najstarsza organizacja prowadząca międzynarodowy kalendarz spotkań. Poprzez członkostwo w tym prestiżowym stowarzyszeniu chcemy jeszcze aktywniej pozyskiwać kongresy dla Polski. Mam nadzieję, że będzie to kolejny krok w tym kierunku" – komentuje kierownik CBP POT Krzysztof Celuch

 

 

 

Do góry